Hälledals förskola

Hälledals förskola ligger i en stimulerande miljö med naturen som granne. Sammanlagt jobbar det sex pedagoger och en i köket med våra 32 barn.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdagar:
5 september och 31 oktober 2022.
9 januari och 12 juni 2023.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast två veckor före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Hälledals förskola
Telefon: 0611-34 84 32


Rektor
Jessica Hällberg
Mobil: 070-210 13 15
E-post: jessica.hallberg@harnosand.se

Besöksadress
Folketshusvägen 7
870 16 Ramvik

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Humlan

1-5 år

Sländan

1-5 år

Vi arbetar i arbetslag och har samarbete över avdelningarna. Barngrupperna är indelade med ålder och en del arbete sker i grupp eller avdelningsvis.

Barnens tvärgrupper heter:

  • Lingon - 1 åringar
  • Smultron - 2 åringar.
  • Blåbär - 3 åringar
  • Hjortron - 4 åringar
  • Hallon - 5 åringar

Barnen har kvar samma gruppnamn under hela sin tid på förskolan. På hösten när den äldsta barngruppen lämnar oss för att börja i förskoleklass går det namnet till den yngsta gruppen som börjar.

Våra lärmiljöer

Förskolans gård har ett planerat lekområde med sandlådor, lekhus, asfalterad cykelslinga, gräsmattor och gungställning. På gården finns även gräsmattor, odlingsyta/grönsaksland och ett skogsparti. Närheten till skog och mark gör det naturligt för oss att låta temat natur och miljö löpa som en röd tråd genom verksamheten

Förskolan ligger i omedelbar närhet till skolan. Vår verksamhet innehåller aktiviteter där barnen kan växla mellan lek och lärande både ute och inne.

Föräldrainflytande

Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka verksamheten under dagen.

Ett av det viktigaste mötet med förälder/vårdnadshavare är vid lämning och hämtning.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår. Under olika traditioner är föräldrar/vårdnadshavare välkomna att delta på bland annat: ljusfest, luciafirande och vårsoaré.

Vi erbjuder veckobrev och delaktighet vid upprättande av likabehandlingsplan.

Vi kommer inom kort att starta upp en sluten sida på Facebook där föräldrar/vårdnadshavare blir inbjudna.

Förskolan har ett föräldraråd där två representanter och en pedagog från respektive avdelning är med. Dessa möten är minst en gång per termin. Representanterna utses oftast på höstens föräldramöte. Alla har möjlighet att kontakta representanterna med idéer och synpunkter om vad som bör tas upp på dessa träffar.

Inskolning

Vi skickar en inbjudan till barnen och hälsar de välkomna till vår förskola. Föräldrar/vårdnadshavare får en inbjudan om en informationsträff. Vi visar då vår förskola och berättar om vår verksamhet. På träffen berättar vi även hur inskolningen kommer att gå till.

Alla har möjlighet att få välja vilken typ av inskolning man vill ha. Vi erbjuder två varianter:

  • Den traditionella lite längre inskolningen där förälder/vårdnadshavare är mer passiv och pedagogen mer aktiv.
  • Kortare föräldraaktiva inskolningen där förälder/vårdnadshavare är mer aktiv och tar del av allt vi gör tillsammans med barnet.

Hållbar utveckling

Hälledals förskola är sedan 2016 miljöcertifierade med Grön Flagg genom Håll Sverige Rent. Vi satsar mycket på att odla, skörda och äta våra produkter. Vi har ett ekologiskt förhållningssätt. Miljötänket genomsyrar vår dagliga verksamhet. Alla barn deltar efter egen förmåga.

Mer om vår verksamhet

Vi vill skapa en trygg verksamhet där barnen är mån om människor, natur och miljö. Där barnen är medvetna om att allt vi gör har en påverkan.

Verksamhetens inriktning är natur, miljö och miljötänkande, skapande, språk och matematik. Förskolan är miljöcertifierad sedan 2016 med Grön Flagg. Vi använder oss av tematiskt arbetssätt och arbetar efter de intressen barnen visar.

Varje dag erbjuds barnen att delta i olika former av samlingar. Det ger barnen möjlighet att öva sig på att uttrycka sig och lyssna på andra. Samlingar skapar känsla av samhörighet och gör det möjligt för personal att ta tillvara på barnens spontana lust att lära.

Fri lek kallar vi alla aktiviteter som barnen själva väljer att hitta på. Den fria leken upptar större delen av dagen. Det är den viktigaste delen för barnens utveckling att själva hitta nya vägar, lösningar och tillfredsställelse.

För att ge en avvägd dygnsrytm erbjuds barngrupperna olika sorters vilostunder. En hel dag på förskolan kan vara tröttande därför är avkoppling och lugna stunder ett viktigt inslag. Vissa barn har behov av att sova en stund i vagn eller på madrass medan andra får en lugn stund med högläsning.

Tänk på att små barn ofta behöver mer vila på förskolan än hemma. Förskolans äldsta har ofta en arbetsstund efter lunch, som vi valt att kalla ”femmis".