Murbergets förskola

En röd förskola som ligger högt uppe på Murberget. Förskolan har utsikt över hamnen och är byggd i tre flyglar.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.

Vår förskola ligger i det natursköna området på Murberget. Vi har närhet till Länsmuseet med friluftsområde.

På vår förskola ryms många olika språk och kulturer som blir en tillgång i vår undervisning. Våra verksamhetsmål är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund och att erbjuda en likvärdig förskola där alla barn har möjlighet att utveckla digital kompetens. Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar därför hela vår verksamhet. Skapande uttryckssätt och digitala verktyg finns tillgängliga för barnen i deras utforskande av omvärlden.

Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi i vår undervisning följer barnens intressen och utforskar och lär tillsammans med dem. Vårt tema ”Härnösand genom barns ögon” är utgångspunkt till våra projekt och har tagit olika riktningar, allt utifrån vad barnen visat intresse för.

Vår verksamhet erbjuder många olika möjligheter till motorik och rörelse. Vår filosofi är att rörelse i olika former stimulerar till ett mer balanserat liv och ger barnen ökad koncentrations- och inlärningsförmåga.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.
Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 10 januari och 17 juni 2022.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 89 72

Grön
Telefon: 070-301 38 85

Blå
Telefon: 070-301 15 97

Regnbågen
Telefon: 070-301 20 59

Gul
Telefon: 070-301 20 59

Röd
Telefon: 070-301 28 79

Orange
Telefon: 070-301 34 58

Köket
Telefon: 0611-34 89 73

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Murbergsvägen 25
871 50 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Grön

1 år

Blå

2 år

Röd

3 år

 Orange 3 år

Regnbågen

4 år

Gul

5 år


Våra lärmiljöer

Vi vistas mycket utomhus och miljöerna på Länsmuseet och dess miljöer runt om berikar barnens möjligheter till nya upptäckter i sin lek och lärande. Inne på vår förskola erbjuds barnen många möjligheter till lek och lärande. Vi utvecklar och förändrar dess innehåll utifrån barnens intressen och behov samt speglar pågående projekt.

Vi vill ge barnen tillgång till utforskande och spännande miljöer. Vårt mål är att skapa mötesplatser där barnen möts av material som väcker lust och nyfikenhet till att vara delaktighet och lek.

Föräldrainflytande

Vi har dagliga möten med föräldrar vid hämtning och lämning där vi möts i ett bra samarbete runt det enskilda barnet. Utöver det har vi planerade möten med föräldrar i återkommande aktiviteter.

Föräldramöte:
Varje höst bjuder förskolan in till möte med föräldrar.

Drop-in fika:
Föräldrar bjuds in att besöka förskolan för att få ta del av verksamheten.

Utvecklingssamtal:
En gång per år bjuder förskolans personal in föräldrar till ett samtal runt barnet. Vid önskemål erbjuds fler samtal.

Inskolning

På Murbergets förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar aktivt deltar i verksamheten tillsammans med barnet. Under denna tid hinner både barnet och den vuxne bli trygga med personal, rutiner och miljö på förskolan. Det ger även den vuxne en god inblick i verksamheten och den får tid att lära känna pedagogerna.

Kläder på förskolan 

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Solskyddsfaktor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/Keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Springskor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockor

Regnkläder


Hjälm med grönt spänne


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Barnen ska möta en hållbar förskola där hållbarutveckling står i centrum såväl ekonomiskt, social som miljömässigt.

Mer om vår verksamhet

Tema läsåret 20-21 "Härnösand genom barns ögon"

  • Syftet med vårt gemensamma tema är att lyfta in vårt samhälle i förskolans verksamhet. Vidga barnens syn av vad vår stad har att erbjuda. Ge barnen större utrymme och möjlighet att synas, sätta avtryck samt bli en tillgång i vårt samhälle.
  • Temat ska leda till ett projekterande sätt att arbeta.
  • Våra verksamhetsmål, barnens delaktighet, inflytande och leken ska stå i fokus.

Ateljerista

På förskolan arbetar en ateljerista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt.

Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.