Murbergets förskola

En röd förskola som ligger högt uppe på Murberget. Förskolan har utsikt över hamnen och är byggd i tre flyglar.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.

Vår förskola ligger i det natursköna området på Murberget. Vi har närhet till Länsmuseet med friluftsområde.

På vår förskola ryms många olika språk och kulturer som blir en tillgång i vår undervisning. Våra verksamhetsmål är att ge alla barn likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund och att erbjuda en likvärdig förskola där alla barn har möjlighet att utveckla digital kompetens. Ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar därför hela vår verksamhet. Skapande uttryckssätt och digitala verktyg finns tillgängliga för barnen i deras utforskande av omvärlden.

Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi i vår undervisning följer barnens intressen och utforskar och lär tillsammans med dem. Vårt tema ”Barns tankar Om...” är utgångspunkt till våra projekt och har tagit olika riktningar, allt utifrån vad barnen visat intresse för.

Vår verksamhet erbjuder många olika möjligheter till motorik och rörelse. Vår filosofi är att rörelse i olika former stimulerar till ett mer balanserat liv och ger barnen ökad koncentrations- och inlärningsförmåga.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande.
Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Upptäckarna
Telefon: 070-301 38 85

Utforskarna
Telefon: 070-301 15 97

Utmanarna
Telefon: 070-301 20 59

Uppfinnarna
Telefon: 070-301 28 79

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Murbergsvägen 25
871 50 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Upptäckarna

1-2 år

Utforskarna

2-3 år

Utmanarna

3-5 år

Uppfinnnarna4-5 år


Våra lärmiljöer

Vi vistas mycket utomhus och miljöerna på Länsmuseet och dess miljöer runt om berikar barnens möjligheter till nya upptäckter i sin lek och lärande. Inne på vår förskola erbjuds barnen många möjligheter till lek och lärande. Vi utvecklar och förändrar dess innehåll utifrån barnens intressen och behov samt speglar pågående projekt.

Vi vill ge barnen tillgång till utforskande och spännande miljöer. Vårt mål är att skapa mötesplatser där barnen möts av material som väcker lust och nyfikenhet till att vara delaktighet och lek.

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden det är något som förskolan arbetar för.

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Samtliga kommunala förskolor i Härnösand arbetar för att vara giftfri förskola. Det innebär att när nytt material köps in är det viktigt att materialet är miljövänligt och giftfritt.

Mer om vår verksamhet

Verksamhetsmål läsåret 2023-24

  • Alla barn har likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.


Förskolan arbetar utifrån det gemensamma temat ”Barns tankar om…”

Tillsammans utforskar, upplever och skapar barn och pedagoger relationer till platser, saker och ting i vår omgivning.
Syftet är att barnen ska ges utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter utifrån det de finner är intresserat och spännande. Språk och kommunikation står i centrum. En mångfald av alternativa kommunikationssätt erbjuds barnen för att alla ska få möjlighet till delaktighet. Rita, måla, lera, dansa, fotografera, berätta, tecken, bild, lek…
I syfte att ge barnen goda förutsättningar att lyckas.

Ateljerista

På förskolan arbetar en ateljerista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt.

Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.