Förskolan Ankaret

Ankarets förskola ligger integrerad med Ängecenters plusboende i våra egna nyöppnade lokaler.

Vår vision är att samverka med de äldre på boendet och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke genom att utbyta erfarenheter över generationsgränserna.
Vi tror på att vi lär av och med varandra och på det sättet berikar den enskilde individens tillvaro, hälsa och förståelse.

Information

Fortbildningsdag 1 november 2021.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Jollen
Telefon: 070-410 36 15

Skutan
Telefon: 070-410 28 61

Skeppet
Telefon: 070-410 29 42

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Ängsvägen 35 B
871 51 Härnösand

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Jollen

1-2 år

Skutan

2-3 år

Skeppet

3-5 år


Våra lärmiljöer

Det första man möter när man kommer till vår förskola är vår fantastiska utemiljö med möjlighet till upptäckter, rörelse och lek. Vi har två gårdar - en där barnen möter gungor, rutschkana, vattenlek, sandlåda m.m. och en del med naturtomt och grillplats.

Innemiljön erbjuder många mötesplatser mellan barn och vuxna. Vi strävar efter att ge barnen lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet, kreativitet och låter dem vara kompetenta.
Det gemensamma torget står i centrum och med det som utgångspunkt når vi vår ateljé, rum för vattenlek samt våra tre hemvisten Jollen, Skutan och Skeppet.