Förskolan Ankaret

Ett barn och en äldre kvinna leker med en ballong.

Ankarets förskola ligger integrerad med Ängecenters plusboende i våra egna nyöppnade lokaler.

Vår vision är att samverka med de äldre på boendet och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke genom att utbyta erfarenheter över generationsgränserna.
Vi tror på att vi lär av och med varandra och på det sättet berikar den enskilde individens tillvaro, hälsa och förståelse.

Information

Fortbildningsdagar:
17 juni, 5 september och 31 oktober 2022.
9 januari och 12 juni 2023.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast två veckor före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Jollen
Telefon: 070-410 36 15

Skutan
Telefon: 070-410 28 61

Skeppet
Telefon: 070-410 29 42

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Ängsvägen 35 B
871 51 Härnösand

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Jollen

1-2 år

Skutan

2-3 år

Skeppet

3-5 år


Våra lärmiljöer

Barn i sandlådor.

Det första man möter när man kommer till vår förskola är vår fantastiska utemiljö med möjlighet till upptäckter, rörelse och lek. Vi har två gårdar - en där barnen möter gungor, rutschkana, vattenlek, sandlåda m.m. och en del med naturtomt och grillplats.

Innemiljön erbjuder många mötesplatser mellan barn och vuxna. Vi strävar efter att ge barnen lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet, kreativitet och låter dem vara kompetenta.
Det gemensamma torget står i centrum och med det som utgångspunkt når vi vår ateljé, rum för vattenlek samt våra tre hemvisten Jollen, Skutan och Skeppet.

Föräldrainflytande

Vi har daglig kontakt med vårdnadshavare i samband med lämning och hämtning av det enskilda barnet. Den kontakten är oerhört viktig för att delge nödvändig information som påverkar barnets dag och vad hen mött under dagen.

Utöver den dagliga kontakten bjuder vi in till planerade möten med vårdnadshavarna under läsåret. Önskar du som vårdnadshavare fler möten än de planerade så erbjuder vi fler samtal. Vill du som vårdnadshavare vara med en dag på förskolan är du välkommen att boka in en dag tillsammans med oss.

Varje höst bjuder förskolan in till ett föräldramöte för alla vårdnadshavare där verksamheten presenteras. Därefter, en gång per läsår erbjuder förskolans personal er ett utvecklingssamtal runt det enskilda barnet.

Inskolning

En kvinna och ett barn målar.

På Förskolan Ankaret tillämpar vi en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavare aktivt deltar i verksamheten tillsammans med barnet. Vårdnadshavaren har en viktig roll medan vi på förskolan bygger upp den nya relationen och kontakten med barnet. Inskolningen är en tid för introduktion i förskolans verksamhet. Vårdnadshavare och barn ges tid och möjlighet att möta och lära känna förskolans miljö, personal, rutiner och pedagogiska verksamhet. Inskolningens längd anpassas efter barnets behov med fokus på att skapa trygghet för både ert barn och er.

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Solskyddsfaktor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma handskar

Springskor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockar

Regnkläder

Överdragsbyxor

Hjälm med grönt spänne


Skaljacka

 


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden. Det är något som förskolan arbetar för.

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Samtliga kommunala förskolor i Härnösand arbetar för att vara giftfri förskola. Det innebär bland annat att när nytt material köps in är det viktigt att materialet är miljövänligt och giftfritt.

Mer om vår verksamhet

Barn och äldre sitter i en ring.

Under läsåret 21/22 arbetar vi utifrån tema ”Barns tankar om…” Det innebär att barn och pedagoger utforskar, upplever och skapar relationer till platser, saker och ting i vår omgivning.

Verksamhetsmål för alla kommunala förskolor i Härnösand

  • Alla barn har likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund.
  • En likvärdig förskola där alla barn har möjlighet att utveckla digital kompetens.
  • Barnen ska möta en förskola där en hållbar utveckling står i centrum – såväl ekonomisk och social som miljömässigt.

Under läsåret deltar vi i ett musikprojekt utifrån Dan o Gullan Bornemarks barnsånger. En generations- och verksamhetsöverskridande samverkan med Musik & Kulturskolan, Brunne skolan och de boende på Ängecenter. Projektet har fått namnet ”Vart tog vägen vägen?” utifrån titeln på en av deras sånger.

Inför sommaren fick samtliga familjer ett sommaruppdrag från oss på förskolan ”fota en plats ditt barn tycker om”. Barnens foton ligger till grund för vår verksamhet och barnens tankar och fokus kring bilderna leder oss framåt på vägen – vart tar vägen vägen härnäst?

Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.