Förskolan Ankaret

Ett barn och en äldre kvinna leker med en ballong.

Ankarets förskola ligger integrerad med Ängecenters plusboende i våra egna lokaler.

Vår vision är att samverka med de äldre på boendet och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke genom att utbyta erfarenheter över generationsgränserna.
Vi tror på att vi lär av och med varandra och på det sättet berikar den enskilde individens tillvaro, hälsa och förståelse.

Kontaktinformation till förskolan

Jollen
Telefon: 070-410 36 15

Skutan
Telefon: 070-410 28 61

Skeppet
Telefon: 070-410 29 42

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Ängsvägen 35 B
871 51 Härnösand

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Jollen

1-2 år

Skutan

2-3 år

Skeppet

3-5 år


Våra lärmiljöer

Barn i sandlådor.

Det första man möter när man kommer till vår förskola är vår fantastiska utemiljö med möjlighet till upptäckter, rörelse och lek. Vi har två gårdar - en där barnen möter gungor, rutschkana, vattenlek, sandlåda m.m. och en del med naturtomt och grillplats.

Innemiljön erbjuder många mötesplatser mellan barn och vuxna. Vi strävar efter att ge barnen lärmiljöer som väcker deras nyfikenhet, kreativitet och låter dem vara kompetenta.
Det gemensamma torget står i centrum och med det som utgångspunkt når vi vår ateljé, rum för vattenlek samt våra tre hemvisten Jollen, Skutan och Skeppet.

Föräldrainflytande

Utöver den dagliga kontakten bjuder vi in till planerade möten med vårdnadshavarna under läsåret. Önskar du som vårdnadshavare fler möten än de planerade så erbjuder vi fler samtal. Vill du som vårdnadshavare vara med en dag på förskolan är du välkommen att boka in en dag tillsammans med oss.

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden. Det är något som förskolan arbetar för.

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Samtliga kommunala förskolor i Härnösand arbetar för att vara giftfri förskola. Det innebär bland annat att när nytt material köps in är det viktigt att materialet är miljövänligt och giftfritt.

Mer om vår verksamhet

Barn och äldre sitter i en ring.

Verksamhetsmål läsåret 2023-24

  • Alla barn har likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.


Förskolan arbetar utifrån det gemensamma temat ”Barns tankar om…”

Tillsammans utforskar, upplever och skapar barn och pedagoger relationer till platser, saker och ting i vår omgivning.
Syftet är att barnen ska ges utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter utifrån det de finner är intresserat och spännande. Språk och kommunikation står i centrum. En mångfald av alternativa kommunikationssätt erbjuds barnen för att alla ska få möjlighet till delaktighet. Rita, måla, lera, dansa, fotografera, berätta, tecken, bild, lek…
I syfte att ge barnen goda förutsättningar att lyckas.


Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.