Levnadsvanor - Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

andts

Alkohol- och drogförebyggande arbete ska utgå från ett brett perspektiv på hälsa. Avgörande för utformningen av förebyggande åtgärder är att man har kunskap om de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna för alkohol- och narkotikaproblem samt hur dessa ska kunna motverkas och främjas.

ANDTS-strategi

Den övergripande målsättningen för den nationella ANDTS-strategin är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av ett överdrivet spelande”. Arbetet med ANDTS är centrala delar av folkhälsopolitiken och har över tid varit viktiga mål för folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om nationell ANDTS-strategi på: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 - Regeringen.se. Länk till annan webbplats.

Du som vårdnadshavare eller annan viktig vuxen, du är viktig – ditt nej är viktigt.
Din tonåring behöver inte en till kompis, hen behöver en vuxen att lita på. Det är du som förälder eller annan viktig vuxen som ska tänka på tonåringens bästa och våga ta de jobbiga samtalen.

Läs mer om förebyggande ANDTS-arbete för Härnösands kommun i Folkhälsa ur ett socialt perspektiv 2024-2027. Pdf, 2 MB.

ANDTS-strategi för 2022-2025. Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Full koll

Den här filmen kan användas av dig som arbetar förebyggande med frågor som rör ANDTS, dvs alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar. Du arbetar till exempel i en skola, elevhälsa, socialtjänst, förening eller organisation och möter föräldrar och andra vuxna i barn och ungas närhet.

Filmen går igenom de vanligaste ungdomsdrogerna som alkohol, tobaks- och nikotinprodukter, cannabis, lustgas och det narkotikaklassade läkemedlet Tramadol.
Filmen finns syntolkad på olika språk och undertexter (länk). Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas webbplats Full koll (länk) Länk till annan webbplats. kan föräldrar och andra viktiga vuxna få information om de vanligaste ungdomsdrogerna och få råd om hur man kan stödja barn att sätta gränser när det gäller alkohol och andra droger. kan du få information och argument om alkohol och andra droger.

Antidopingnätverket Krafttag

Krafttag är ett antidopingnätverk i länet som arbetar förebyggande mot doping. Tillsammans arbetar nätverket för att minska användning av dopingmedel och att sprida kunskap om doping. Till exempel 100 procent ren träning.

Krafttag ingår i det nationella nätverket Prevention mot doping i Sverige (PRODIS). Här kan du läsa mer om PRODIS (länk). Länk till annan webbplats.

I länet sker samarbetet mellan länets samtliga kommuner, friskvårdsanläggningar, gym och idrottsföreningar.
Länet samarbetar också med:

 • Västernorrlands idrottsförbund
 • RF-SISU Västernorrland
 • Tullverket
 • Polismyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Region Västernorrland
 • Mittuniversitetet
 • Krafttag Härnösand
 • STC Härnösand
 • HAK (Härnösands atletklubb)
 • 3S gym
 • Boxen bigsmile/studion
 • Härnösands gymnasium
 • Simhallen Härnösand
 • Träningstemplet
Rök.

Här kommer du till en föreläsning om legaliseringsfrågor och förändringar i attityder kring cannabispreparat.

Vitt snus

Här kommer du till ett webbinarie som finns fr.o.m. 31 maj 2024, om tobaksfritt nikotin och dess risker.

Två personer håller hand.

Läs mer om evenemangsveckan Spela roll som handlar om att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket.