Föreningar

02A10Q2S; group jogging on sand

I Härnösand kommun finns ett stort antal föreningar registrerade. Tillsammans gör de en stor insats för att människorna i kommunen ska kunna ägna sig åt den kreativa verksamhet de är intresserade av. Föreningarnas aktiviteter är viktiga för samhället.

Det är stor variation på verksamheter som erbjuds inom föreningslivet: bland annat idrott, musik, friluftsliv, dans, politik och mycket mer. I de flesta fall har föreningar en verksamhet där du själv kan delta och skapa. Det finns också en publik verksamhet i de flesta föreningarna där du som åskådare kan ta del av föreningarnas arrangemang och skapande.

Hur bildar man en förening?

1) Ta reda på om där finns någon förening med den verksamhet du söker.

2) Finns det inte någon lämplig förening, samla intresserade till en första träff. För att bli bidragsberättigad krävs att man har minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år samt minst 12 genomförda sammankomster varje år.

3) Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte.

4) En tillfällig styrelse (en interimstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör får
i uppdrag att upprätta stadgeförslag och:

 • undersöka lokalfrågan.
 • undersöka vilken riksorganisation föreningen bör tillhöra.
 • kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet).
 • göra ett förslag på verksamhetsplan och budget.
 • föreslå namn på den nya föreningen.
 • föreslå storlek på medlemsavgiften.
 • undersöka vilken typ av försäkring som behövs för verksamheten (RF - anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring).

5) Föreningsbildningsmöte - på första årsmötet fastställs stadgarna:

 • väljs ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
 • fastställs verksamhetsplan och budget.
 • beslutas om vilken riksorganisation föreningen ska söka medlemskap i.
 • fastställs medlemsavgiften.
 • beslutas om att öppna postgirokonto eller bankgirokonto och vem som får teckna kontot.
 • beslutas om föreningens namn.
 • beslutas om försäkringsfrågan.

6) Första styrelsemötet. Styrelsen konstituerar sig det betyder att man har ett möte där de olika styrelseposterna fördelas utom ordförande.

7) För att få bidrag från kommunen måste ni registrera er hos Samhällsförvaltningen. Ni ska då lämna in:

 • Stadgar.
 • Uppgifter till föreningsregister innehållande styrelsens namn och kontaktperson, postgiro eller bankgironummer, antal medlemmar.

Samhällsförvaltningen
Johannesbergshuset
Brunnshusgatan 4
871 80 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00
Fax: 0611-34 81 65
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Registrering i föreningsregistret

För att kunna ta del av föreningstjänster, för att exempelvis ansöka om bidrag, boka lokaler för föreningstaxa och bli inbjuden till seminarier och kurser, så måste föreningen finnas med aktuella uppgifter i vårat föreningsregister.
Här finns föreningsregistret Länk till annan webbplats..

Nyregistrering

Om ni vill registrera er förening i Härnösands kommuns föreningsregister fyller ni i formuläret för nyregistrering av förening på hemsidan. Viktigt att ni även bifogar föreningens stadgar samt andra dokument som efterfrågas i ansökan. Er ansökan behandlas sedan av en handläggare.

Registrering av en ny förening. Länk till annan webbplats.

Omregistrering

Uppdatering av föreningsuppgifter görs i samband med föreningens årsmöte eller när föreningen söker bidrag via webben.

Detta gör man direkt via webben när man har fått ett användarnamn och lösenord av handläggaren. Detta kallas för att omregistrera sin förening.

Logga in

Logga in i föreningsregistret. Nästan längst ner på sidan ska du klicka på en länk som heter "Vill du se/administrera era föreningsuppgifter. Klicka här". När du gjort det kommer du till ett inloggningsformulär där du kan logga in med din förenings användarnamn och lösenord.

Uppdatera uppgifter

Väl inne i systemet ändar du uppgifter kring styrelse, kontaktperson och medlemsdata så att dessa stämmer. När du är färdig kan du högst upp, under "Senast godkänd", se om du behöver godkänna era uppgifter, detta görs genom att kryssa i kryssrutan och trycka på "godkänn".

För inloggningsuppgifter och frågor kontakta:
fritidsbokning@harnosand.se

Marknadsföring med små resurser

Föreningar och enskilda personer har sällan stora summor att använda för att marknadsföra sig. Här är några tips på vad man kan göra med små resurser.

Evenemangskalendern

Vill ni synas med ert evenemang i hela destinationens evenemangskalender?

Det är kostnadsfritt att lägga in ert evenemang, som visas för turister och kommuninvånare i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Evenemang som publiceras ska vara av intresse för en bred publik. Höga Kusten Turistservice förbehåller sig rätten att avgöra vad som är av intresse för en bred publik.

Evenemangskalendern är ett samarbete med Höga Kusten Turistservice.

Besök evenemangskalendern Länk till annan webbplats.

Tipsa redaktioner

Allehanda media: 72006@allehanda.se
SR P4: news.vasternorrland@sverigesradio.se
Yippie Härnösand: info@yippieharnosand.se Länk till annan webbplats.

Skaffa sponsorer för marknadsföring

Hör gärna med tryckerier, tidningar och andra medieföretag om de kan vara sponsor för affischtryck mot att ni gör reklam för deras verksamheter.

Sök på Eniro Länk till annan webbplats. (Tryckerier i Härnösand)

Använd sociala medier

De sociala nätverken kan erbjuda stora möjligheter för föreningar att på ett kostnadseffektivt sätt marknadsföra sig och sina aktiviteter. Tänk på att ha en väl genomtänkt strategi för att få ut maximal nytta av olika sociala medier. Strategin ska fokusera på att göra föreningen synlig för de mest relevanta målgrupperna via rätt medier.

Några av de mest populära sociala medierna:

Övernattning för föreningar

För att anordna cuper, läger, tävlingar för långväga gäster kan det vara bra att hyra klassrum för ett billigare alternativ till logi.

I Härnösand finns det några skolor och lokaler som är godkända för övernattning. Kontakta: Samhällsförvaltningen, Fritid för bokning. Pris är 500:-/sal/natt.

E-post: fritidsbokning@harnosand.se

Föreningsregister

Trygga idrottsmiljöer

Härnösands kommun har tilsammans med RF-SISU Västernorrland tagit fram en handlingsplan för att förebygga mobbing, kränkningar och diskriminering - Trygga idrottsmiljöer.

Nybildade föreningar ska:

 • inom två år gå utbildningen, Trygga idrottsmiljöer.
 • årligen uppdatera handlingsplanen,
 • närvara när kommunen kallar till möten samt arbeta aktivt att handlingsplanen följs i föreningen.

Här kan du hämta mallen för Trygga idrottsmiljöer Pdf, 338.1 kB.

För inloggningsuppgifter och frågor kontakta:
Samhällsförvaltningen
Brunnshusgatan 4
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 81 57
E-post: fritidsbokning@harnosand.se