Studieförbund

Studieförbunden arbetar med folkbildning på många sätt. Allt från studiecirklar om trädgårdsskötsel till att lära ut svenska till asylsökande. I Härnösand finns det ett antal med olika inriktning och profil, några större och några mindre, och alla är representerade i kommunen.

Studieförbunden i Sverige har en närmare hundraårig historia och de har ett omfattande statligt stöd. Därutöver får de i de flesta fall både regionalt och kommunalt stöd. För att kunna få bidrag till sitt studieförbund ska studieförbundet vara anmält till kommunens föreningsregister.

Ansökan om kommunbidrag för studieförbund ska lämnas in senast 15 juni.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag utgår till avdelning (avdelningar samverkande i region) som erhåller statligt bidrag via Folkbildningsrådet och som har självständig ekonomisk förvaltning och ansvarig styrelse med säte i kommunen eller regionen.

Bidrag utgår till studieförbund som har verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället eller som genom verksamhetsplan visar att verksamhet kommer att genomföras i kommunen. Bidraget utgår per kalenderår.

Bidragsberäkning

Beräkningsgrund för bidraget är utbetalda statliga bidrag för studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Det kommunala bidraget beräknas i relation till andel av totalt statligt bidrag för senast genomförda verksamhetsår utbetalt till i kommunen verksamt studieförbund. Det totala bidragsbeloppet fördelas mellan studieförbunden procentuellt av antal studietimmar som redovisas i ansökan. 

Ansökan, redovisning

För att erhålla bidrag ska ansökan göras senast 15 juni 2019 på avsedd blankett. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.

Verksamhetsplan för kommande kalenderår bifogas med beskrivning över planerad verksamhet i Härnösands kommun. Av redovisningen ska även tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet erhållit för verksamhet i Härnösands kommun.

Utbetalning av bidrag

Bidrag till verksamhet utbetalas av Kulturenheten/Kommunstyrelseförvaltningen efter fastställd fördelning.

Härnösands studieförbund

Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.
Brunnshusgatan 6
87131 Härnösand
E-post: vasternorrland@sv.se

ABF Västernorrland Länk till annan webbplats.
Östra Långgatan 17
85236 Sundsvall
E-post: info.vasternorrland@abf.se
Telefon: 060-64 10 60

NBV Härnösand Länk till annan webbplats.
Varvsgatan 10
871 45 Härnösand
E-post: norr@nbv.se
Telefon: 0611-180 83

Studiefrämjandet Länk till annan webbplats.
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
E-post: sundsvall@studieframjandet.se
Telefon: 070-389 00 06

Bilda Mittsverige Länk till annan webbplats.
Trädgårdsgatan 38 B
852 32 Sundsvall
E-post: mittsverige@bilda.nu
Telefon: 060-12 09 09

Folkuniversitetet Härnösand Länk till annan webbplats.
Södra vägen 5B
871 40 Härnösand
Kontaktpersoner:
Cecilia Gylling (asyl och Rusta och matcha)
Telefon: 060-744 32 23
E-post: cecilia.gylling@folkuniversitetet.se
Christian Hansson (övriga frågor)
Telefon: 060-744 32 21
E-post: christian.hansson@folkuniversitetet.se

Medborgarskolan Länk till annan webbplats.
Storgatan 5
831 52 Sundsvall
E-post: sundsvall@medborgarskolan.se
Telefon: 060-15 38 91

IBN Rushd Länk till annan webbplats.
Centralgatan 14
852 32 Sundsvall
E-post: info.norra@ibnrushd.se
Telefon: 08-56 24 49 27

Sensus Länk till annan webbplats.
Rådhusgatan 20
852 32 Sundsvall
E-post: sundsvall@sensus.se

Kulturens Bildningsverksamhet
Box 1148
171 23 Solna
E-post: kundservice@kulturens.se
Telefon: 08-470 24 45