Föreningsstöd

Ideella föreningar kan söka föreningsstöd från Härnösands kommun.

För att kunna söka föreningsstöd ska föreningen vara:

  • registrerad hos kommunens föreningsregister.
  • godkänd som bidragsberättigad förening enligt samhällsförvaltningen och kommunens riktlinjer.

Här kan du läsa kommunens riktlinjer Pdf, 641 kB.

Besök gärna vår e-tjänsteportal för föreningsbidrag

Här hittar du en manual för hur du söker föreningsbidrag Pdf, 2.4 MB.

Här söker du föreningsbidrag

Bidrag och Stipendier

Som förening har du möjlighet att ansöka om bidrag till olika projekt eller stipendier från olika håll till föreningen.

Vindkraftpengarna (HEMAB) Länk till annan webbplats.
I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Avsättningen består dels av; en procent av investeringen, dels av; en procent av de årliga bruttointäkterna.

De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för Härnösandsbor och andra besökare.

Föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde kan söka Vindkraftpengarna.
Sista ansökningsdag är 31 mars varje år.

Idrottslyftet Länk till annan webbplats.
Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Det övergripande syftet med idrottslyftet utgår från idrottens gemensamma idéprogram Idrotten vill. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.

Vindbonus (Stena Renewable) Länk till annan webbplats.
Varje år delar Stena Renewable ut 10 000 kronor per byggt vindkraftverk till föreningslivet i de kommuner de byggt vindkraft i.

Ansökningarna kan omfatta till exempel bidrag till nya skidspår, trampetter, rullstolsramper, nummervästar eller enstaka utflykter.
Sista ansökningsdag är 15 september varje år.

LONA-Bidraget, lokala naturvårdsprojekt (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.
Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidragen ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt. LONA-bidrag kan bara sökas av kommuner så om du vill ha bidrag till ett projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.
Sista ansökningsdag är första december.

Arvsfonden Länk till annan webbplats.
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfonden vill ge en möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.
Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.