Lediga tjänster

En man i storköket.

Hej!

Kul att du är intresserad av att jobba hos oss! Tillsammans gör vi skillnad varje dag, dygnet runt för alla som bor, lever och arbetar i Härnösand. För att få en hel kommun att fungera krävs inte mindre än 350 olika yrkeskatgorier vilket bland annat betyder att du kan byta jobb, ja till och med yrke, utan att behöva byta arbetsgivare.

Karriär kan betyda olika saker för olika personer. Det kan handla om att utvecklas i en chefsposition, att bli specialist i nuvarande roll eller till exempel prova på en helt ny roll. I en stor organisation som vår finns många möjligheter för dig att växa och möta nya utmaningar, att bredda eller fördjupa din kompetens. Bra för oss och bra för din karriär.

Det händer mycket i och omkring Härnösand just nu och vi ser ljust på framtiden. Nya företagsetableringar, tillväxt och grön omställning i kombination med närhet till natur, kultur och livskvalitet. En svårslagen kombination om du frågar oss.

Välkommen med din ansökan eller intresseanmälan, vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Alla ansökningshandlingar blir offentliga, har du skyddad identitet, ta då istället kontakt med rekryterarende chef.

Allmänna handling och skyddad identitet

Allmän handling

Härnösands kommun ingår inom den offentliga sektorn och därför gäller Offentlighetsprincipen. Om du kommer från privat sektor så kan därför vissa saker skiljas åt. Det finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen samt arkivlagen som vi ska förhålla oss till. Detta innebär bland annat att en stor del av de handlingar som tillkommer i verksamheten är offentliga och ska finnas tillgängliga för allmänheten. Naturligtvis kan inte alla handlingar bli omedelbart offentliga och därför finns det regler kring sekretess därför kan en sekretessprövning komma att göras innan utlämnande av handling.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet behöver du därför komma in med ansökan personligen till den som är rekryterande chef. Ansökan ska inte mailas in eller komma in via rekryteringsverktyget då uppgifterna inte blir skyddade den vägen.