Vi är kommunen

En kvinna på Servicecenter.

Vi är medarbetare, kollegor och vänner med hjärta för Härnösand. Vi värnar om välfärden och är stolta över vårt viktiga uppdrag. Tillsammans gör vi skillnad för alla som bor, lever och arbetar i Härnösands kommun - dygnet runt. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter i våra olika yrkesroller. Vill du göra oss sällskap?

Tillsammans för ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla

Vår vision är att bygga en trygg och hållbar framtid för alla som bor och arbetar i Härnösand. En framtid där våra liv ska vara i balans med miljön. Tillsammans i en kreativ och företagsam miljö med 30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen fram till år 2040.

Vårt mål är att vi ska leva som vi lär och visa vägen, och med gemensam kraft når vi ända fram. Tillsammans får vi saker att hända – för oss och våra kommande generationer. Det är visionen i Härnösands kommuns målprogram och det är dit vi vill nå. Ett nytt målprogram tas fram varje gång det blir en ny mandatperiod. Målprogrammet utgår från Agenda 2030 och de globala målen* men har också sex lokala inriktningar:

1. En plats för alla

Det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Härnösand. Här är platsen där man lätt kan möta andra, ha tid för upplevelser tillsammans och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Hela kommunen växer och lever, har utbyggd infrastruktur, tillgång till bredband och god samhällsservice.

2. Plats för tillväxt

Det goda företagsklimatet skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap. Kommunen tillsammans med övriga offentliga aktörer fungerar som en katalysator för företagande. Nya jobb uppstår i hela kommunen där redan etablerade företag väljer att växa, och där nyföretagandet är en del av en arbetsmarknad som är bred och inkluderande. Samverkan med näringslivet är en självklarhet.

3. Modig miljökommun

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad miljöpåverkan

4. Likvärdig utbildning

Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning som stimulerar till livslångt lärande och utveckling. Här prioriteras jämlikhet, trivsel, hälsa och integration i utbildning på alla nivåer

5. Jämställd och jämlik välfärd

Kommunen erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där individens behov styr och insatserna ges på lika villkor oavsett kön, Könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Här investeras i förebyggande insatser som främjar god hälsa och delaktighet.

6. Attraktiv arbetsgivare

Kommunen är en framsynt och attraktiv arbetsgivare. Organisationen präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och medarbetare ges ett gott ledarskap med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal.

*Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en av svenska FN-förbundets fokusfrågor. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Servicecenter - Behöver du hjälp med något?

Kontaktuppgifter

Sambiblioteket
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Öppettider

Vardagar 08.00 - 16.30