Synpunkter och klagomål till Överförmyndarenheten

Om du anser att en god man, förvaltare eller förmyndare inte sköter sitt uppdrag på ett sätt som gagnar den enskilde, eller om du har andra klagomål eller synpunkter så är du välkommen att framföra detta med vår e-tjänst eller blankett.

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndaren
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se