Publicerad

Buss ända fram till ridskolan

två hästar med ryttare i ett ridhus

Från måndag 16 december börjar linje 24 gå ända fram till Härnösand Hästsport Arena. En extra buss sätts in på sträckan vilket också ska göra att bussarna inte blir försenade. Även i Älandsbro blir det förändringar där all trafik i centrum koncentreras till hållplatserna Älandsbro centrum och E4 Älandsbro.

Resandet med kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan Härnösandskortet för 50 kronor i månaden och Barnkortet infördes. Allra flest resenärer är det på linje 24 mellan Bondsjöhöjden och Gånsviksdalen och stundtals har det inneburit förseningar.

Därför sätts nu en extra buss in på sträckan. Tidtabellen ändras inte, men med en extra buss ska tidtabellen kunna hållas. Turen förlängs också till Härnösand Hästsport Arena under alla eftermiddagsturer och för avstigande på förmiddagarna.

− Det önskemålet har funnits länge och det känns bra att nu kunna erbjuda det, säger trafikchefen Ulf Andersson.

I Älandsbro koncentreras all trafik i centrum till hållplatserna Älandsbro centrum på Nässlandsvägen och E4 Älandsbro, i södergående riktning. Båda hållplatserna byggdes i samband med ombyggnaden av E4 genom Älandsbro. Då togs också hållplatsen vid E4 i norrgående riktning bort.

Enkelt uttryckt stannar all trafik in mot Härnösand vid hållplatsen E4 Älandsbro medan all trafik från Härnösand mot olika destinationer stannar vid hållplatsen Älandsbro centrum.

− Med den här lösningen förbättrar vi trafiksäkerheten i Älandsbro. Nu behöver inga resenärer korsa Nässlandsvägen när de ska byta buss, säger Ulf Andersson.