Publicerad

Färdtjänst på nätterna även i fortsättningen

De Härnösandsbor som har rätt till färdtjänst kommer att kunna åka på nätterna även i fortsättningen. Det har samhällsnämnden beslutat.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län håller på att förbereda inför en ny upphandling av det som kallas särskild persontrafik och föreslår länets kommuner att inte erbjuda färdtjänst nattetid. Det var också samhällsförvaltningens förslag med hänvisning till att antalet resor är få och kostnaden hög. Men politikerna i samhällsnämnden gick alltså emot förslaget.

− Nämnden anser att rätten att leva som andra är prioriterad och därför ska den som har rätt till färdtjänst så långt det går ha samma möjligheter som alla andra, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).