Publicerad

Härnösands kommun stöttar satsning på ny båthamn

fritidsbåt förtöjd vid en brygga

Kommunstyrelsen i Härnösand sa idag ja till att stötta satsningen på en ny båthamn i Mörtsal vid Högakustenbrons södra fäste. Kommunen satsar 250 000 kronor i kontanta medel och bidrar dessutom med två bryggor värderade till 100 000 kronor.

Det är båtklubben Neptun som driver satsningen. De har också sökt pengar från Jordbruksverket. Kommunens satsning gäller under förutsättning att Jordbruksverket beviljar båtklubbens ansökan.

Båthamnen i Mörtsal har funnits sedan slutet av 1950-talet och har till största delen bestått av privata båtplatser. För att hamnen ska kunna vara öppen i fortsättningen behöver investeringar göras.

– En satsning i Mörtsal gör att fler kan ta del av vår skärgård. I projektet ingår dessutom ett jobb för ökad säkerhet i skärgården då brygganläggningen och sjösättningsrampen ska kunna användas av ambulans samt räddningstjänst, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

– Detta projekt var något kommunens landsbygdsråd också önskat att prioritera, så det känns glädjande att vi idag kunde ställa oss bakom detta, kommenterar Ingemar Wiklander, majoritetsföreträdare (KD).