Publicerad

Västernorrlands museum får ökat verksamhetsbidrag

Västernorrlands Museum får 7 810 195 kronor i verksamhetsbidrag för 2020, vilket innebär en uppräkning av bidraget med två procent. Västernorrlands Museum hade i sin ansökan önskat en uppräkning med fyra procent.

Västernorrlands Museum drivs av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Stiftelsebildare är Region Västernorrland och Härnösands kommun, som tillsammans står för en stor del av finansieringen.

– Västernorrlands Museum är mitt i en stor omställningsprocess och arbetar för att utveckla både museiverksamheten, platsen och det långsiktiga uppdraget i länet. Museet ville ha en ökning av bidraget med fyra procent men varken vi eller regionen bedömer att det är möjligt utifrån det ekonomiska läget, säger Johan Sundqvist, majoritetsföreträdare (MP).

M, C och SD föreslog oförändrat verksamhetsbelopp, det vill säga samma bidragsbelopp som 2019.

Kommunstyrelsen tog beslut om en höjning på två procent med röstetalen 9 ja och 6 nej.

M, C och SD reserverade sig mot beslutet.