Publicerad

Höjd taxa för avfall, vatten och avlopp

närbild på vattenkran som droppar

Härnösands Energi & miljö AB (HEMAB) vill höja avfallstaxan med 2,5 procent och vatten- och avloppstaxan (VA-taxan) med 1,7 procent. Höjningarna måste godkännas av bolagets ägare, Härnösands kommun. Den 3 december beslutade kommunstyrelsen att godkänna höjningarna. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige.

Höjningen av avfallstaxan ger HEMAB ökade intäkter med 650 000 kronor per år och höjningen av VA-taxan ger 889 000 kronor.

HEMAB säger att höjningen är nödvändig för att bolaget ska klara sin budget för 2020.

Anledningen till höjningen är att företaget vill kunna fortsätta hålla en bra service, att skatten på brännbart material har höjts, vilket innebär en ökad kostnad för HEMAB med 650 000 kronor och löneökningar motsvarande två procent.

På vatten- och avloppssidan behöver HEMAB fortsätta investera i säkerhet för dricksvattenförsörjningen samt avloppsrensning vid Kattastrands reningsverk.