Publicerad

Forskning i samverkan med Mittuniversitetet

gruppbild på ett tjugotal människor

Representanter för kommunen, kommunens bolag och Mittuniversitetet träffades för en workshop.

Sedan 2016 har Härnösands kommun och Mittuniversitetet ett samverkansavtal. Fram till idag har 17 gemensamma forskningsprojekt satts igång. Vid en workshop på Sambiblioteket träffades representanter för kommunen och Mittuniversitetet för att utveckla formerna för samarbetet inför framtiden.

Samverkansavtalet innebär att kommunen och universitetet gemensamt beslutar vilka förstudier och forskningsprojekt som ska startas. Projekten finansieras av de båda parterna med lika mycket var.

− Genom samverkansavtalet stärker vi kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

I en ny folder (se bild nedan) beskrivs de 17 projekt som hittills har startat.

Folder: Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet Pdf, 3.3 MB.

foldrar i en hög

Foldern beskriver de 17 projekt som hittills har startats.

De 17 projekten är:

 • Inventering av material- och energiflöden inom foodtech i Härnösands kommun
 • Universell utformning av foodtech
 • Utveckling av fiskfoder inom foodtech
 • Stöd vid demens
 • DRIVE – om grön energi
 • Duvkom – digitalisering av utbildningsväsendet
 • MiLo – miljön i kontrolloopen
 • DEVA-Tech
 • Besöksnäringscollege
 • Entreprenörer MellanRum, kreativitet och förståelse
 • Regionala strategiska nätverk för innovativa affärsmodeller
 • Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga Kusten
 • Visualisering i skolan
 • Utmaning och utveckling i förskolan med bilderboken som verktyg
 • Fastighetsutveckling i småstadskontext
 • City Movements
 • Spioner, Pokemons och mobiler i skolans värld