Publicerad

Räkna om du har rätt till bostadstillägg

Skiss om vad som behövs för att få bostadstillägg

Från januari 2020 gäller nya regler för hur bostadstillägg för pensionärer beräknas. Bostadstillägget kan betalas ut från 1 krona och upp till 6 540 kronor per månad. Enligt beräkningar går så många som 100 000 pensionärer miste om bostadstillägget på grund av att de inte ansöker om det.

Bostadstillägget är ett tillägg till den som har låg allmän pension. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Det enklaste sättet att ta reda på om du kan få bostadstillägg är att göra en beräkning på Pensionsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

På hemsidan finns även en webbtjänst för att ansöka om bostadstillägg. Även anhöriga till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka.

Läs mer och ansök på Pensionsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.