FAQ om praktikanter - för företagare

Ett bildkollage från fyra arbetsplatser.

Här kan du som är företagare få svar på dina frågor om att ta emot en praktikant.

Hur gör jag om jag som företagare vill ta emot en praktikant?

Har du redan bestämt dig att ta emot en praktikant eller har frågor eller funderingarn inför beslutet, kontakta sysselsättningskoordinator Malin Åberg. Hon svarar på dina frågor och hjälper dig vidare.
Telefon: 070-300 28 83
E-post: malin.aberg@harnosand.se.

Varför ska vi ta emot en praktikant?

Att ta emot en praktikant är ett sätt för företag att ta socialt ansvar och bidra både till företagets och deltagarens utveckling. I ett större perspektiv ger det även positiva följder på hela samhället. Anledningen till varför ett företag vill ta emot en praktikant kan variera. Kanske någon av dessa stämmer in på dina funderingar?

Bidra till att en person samlar på sig mer arbetslivserfarenhet och kan närma sig arbetsmarknaden.

Ge en person möjlighet att utveckla sina kunskaper i det svenska språket samtidigt som de får viktig arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter.

Du ser ett behov att anställa en person och tar gärna emot en praktikant för att se om den personen kan passa hos er?

Vilka är deltagarna som ska ut på praktik?

Deltagarna står av olika anledningar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om fysiska hinder, tidigare missbruksproblematik, bristande kunskaper i svenska språket, psykisk ohälsa eller sociala hinder. En del har aldrig haft ett arbete och en praktik blir första kontakten med den öppna arbetsmarknaden. En arbetsmarknadskonsulent har gjort bedömningen att deltagaren kan sköta ett jobb.

Vilket stöd får jag som företagare om jag tar emot en praktikant?

Kontinuerliga uppföljningar hålls mellan företag, deltagare och arbetsmarknadskonsulent. Man bestämmer tillsammans tider för uppföljningar som fungerar för alla. Företag kan alltid kontakta sysselsättningskoordinatorn eller deltagarens arbetsmarknadskonsulent om något uppstår som man vill ha stöd i att hantera. I det fall det bedöms lämpligt kan arbetsmarknadskonsulenten finnas med vid en introduktion. Inget ekonomiskt stöd utbetalas till företag eller handledare.

Hur länge pågår praktiken?

Längden på praktiken kan variera beroende på syftet med praktiken. Vanligast är att en praktik pågår mellan 1-3 månader. En praktik som inte fungerar kan givetvis avbrytas tidigare än man kommit överens om.

Hur gör jag om jag vill anställa efter praktikperiodens slut?

Arbetsmarknadskonsulenten hjälper gärna till och informerar om olika anställningsformer och stöd som finns att söka via Arbetsförmedlingen.

Vad får man veta om deltagaren som kommer?

Man får veta den information som är relevant för att kunna ta emot deltagaren på ett bra sätt. Det är viktigt med information, och deltagaren ska ha gett sitt medgivande till att informationen ges.

Vad får deltagaren göra på praktiken och inte?

Praktikanten får inte ersätta en anställd. Man får heller inte utföra arbetsuppgifter på egen hand. Deltagaren ska följa med i arbetet och lära sig.

Vad gör jag som företagare om praktiken inte fungerar bra?

Företag kan alltid kontakta sysselsättningskoordinatorn eller deltagarens arbetsmarknadskonsulent om något uppstår som man vill ha stöd i att hantera.

Vem sjukanmäler praktikanten sig till och hur går ledighetsansökan till?

Sjukfrånvaro meddelas till arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska föra närvaro. Vid funderingar kring frånvaro hör man av sig till konsulenten. Vid ledighet kontaktar deltagaren arbetsmarknadskonsulenten.

Är deltagaren försäkrad under praktiken?

Deltagarna är försäkrade via kommunen och/eller Arbetsförmedlingen. Försäkringen avser olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring. Mer information om detta kan man få av Arbetsmarknadskonsulenten. Företaget har arbetsmiljöansvar för praktikanten.

Om något går sönder?

Om praktikanten genom vårdslöshet orsakar en skada (person eller egendom) hos arbetsgivaren har kommunen en ansvarsförsäkring, i annat fall gäller arbetsgivarens försäkring.

Vad krävs av oss på arbetsplatsen?

Sysselsättningskoordinatorn gör en formell koll på företaget. Inga anmärkningar hos Skatteverket får finnas.

Kan deltagaren kombinera sin praktik med att vara timvikarie?

Ja.

Får vi ha önskemål om vilken praktikant vi kan ta emot?

Ja, i möte med sysselsättningskoordinatorn pratar man om önskemål och förutsättningar.

Hur många timmar per dag ska praktiken vara?

Enligt överenskommelse.

Behöver vi utse en handledare åt praktikanten?

Ja, handledaren ansvarar för introduktion på arbetsplatsen, uppföljning och kontakt med deltagare och ansvarig arbetsmarknadskonsulent.

Vad händer efter att vi skickat in en intresseanmälan?

Sysselsättningskoordinatorn tar kontakt med er för att höra om era förväntningar, förutsättningar och önskemål. Sysselsättningskoordinatorn kan även vara ett stöd i att tillsammans med er finna lämpliga arbetsuppgifter för en praktikant.

Hur mycket tid behöver jag avsätta för uppdraget som handledare?

Du ansvarar för praktikantens vardag på arbetsplatsen och handleder. Regelbundna uppföljningsträffar sker med arbetsmarknadskonsulent och berörd deltagare. Det gäller uppgifter som utförs och hur de utförs med tanke på individens förutsättningar, behov, mål och utveckling. Tid och regelbundenhet sker enligt överenskommelse. Handledaren för närvaro och meddelar arbetsmarknadskonsulent om något är avvikande. Vid vab eller sjukdom anmäls det till handledare.

Kontakta sysselsättningskoordinator Malin Åberg.
Telefon: 070-300 28 83
E-post: malin.aberg@harnosand.se.

Logotyp: Europeiska socialfonden.