Publicerad

Nominera årets företag i Härnösand

En flygbild över Härnösand och texten: Vilka företag vill du nominera?

Nominera dina favoriter du med. Du kan lämna förslag på företag i fem kategorier.

Välj kategori och nominera ditt företag

28 augusti är sista dag att nominera.

Årets Härnösandsföretag

Priset delas ut till ett företag som har en hållbar ekonomi. Genom sitt arbete och med fördel synliggjort Härnösand utanför kommunens gränser.

Sista dag för att nominera är 28 augusti.


Årets Serviceföretag inom handel och restaurang

På ett framträdande sätt bidragit till att den egna verksamheten och/eller Härnösands kommun utvecklats positivt.

Sista dag för att nominera är 28 augusti.


Årets Nyföretagare

Ett företag som är 2-4 och har en nytänkande affärsmodell kring framtidens kundbeteenden och ha en växande kundkrets.

Sista dag för att nominera är 28 augusti.


Årets Banbrytare

Priset går till företag eller organisation som uppfyller ett eller flera av dessa kriterier: har modet att bryta mot gängse tankemönster och/eller rådande normer kan vara kreativ och nyskapande har en stor betydelse för näringslivet i Härnösand.

Sista dag för att nominera är 28 augusti.


Årets Landsbygdsutveckling

Priset kan delas ut till företag, organisation. Där inte offentliggjorda årsredovisningar kan tas fram görs bedömning utifrån att: ta referenser om företagandet och ledarskap och få en annan bild än den som årsredovisningen ger.

Sista dag för att nominera är 28 augusti.


Förra året vann:

  • Årets Härnösandsföretagare - Engströms Food & Deli
  • Årets Serviceföretag inom handel och restaurang - Royal by Mathias
  • Årets Nyföretagare - Gånsviks choklad
  • Årets Banbrytare - Peter Sjölund
  • Årets Landsbygdsutveckling - Häggdångers intresseförening