Korta kurser på Lärcentrum

Här kan du anmäla dig till kurserna Cirkulär ekonomi, Grunderna i AI och Miljö, klimat och hälsa.

En blå skylt som visar pilar som går i en ring.

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen....

LÄS MER HÄR Länk till annan webbplats.

Bokstäverna AI mot en färgglad bakgrund

Kursen syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som...

LÄS MER HÄR Länk till annan webbplats.

En tjej som hoppar. I bakgrunden är det utsikt över berg.

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå...

LÄS MER HÄR Länk till annan webbplats.

En tjej som hoppar. I bakgrunden är det utsikt över berg.

Under mars och april bjuder Campus Härnösand Höga Kusten in Härnösandsbor till vetenskapsluncher på Lärcentrum med Umeå universitet..

LÄS MER HÄR Länk till annan webbplats.