Anmälan till kursen Miljö, klimat & hälsa

Tjej som hoppar. I bakgrunden är utsikt över berg.

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.

Det finns 24 lediga platser kvar.

För- och efternamn