Gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå för att t.ex. få behörighet till högskolan.

Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Du får delta i den gymnasiala vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har fullföljt ett treårigt nationellt program på gymnasieskolan.

För att vara behörig behöver du ha gått i grundskolan eller läst vuxenutbildning på grundläggande nivå eller kan uppvisa motsvarande kunskaper för att ha möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen. För en del kurser och utbildningar kan du även behöva andra förkunskaper.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Jag vill veta mer

Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.