Röstmottagare i val till EU-parlamentet 2024

2024 är det val till Europaparlamentet. Då söker vi dig som är intresserad av att jobba som röstmottagare.

I arbetsuppgiften som röstmottagare ingår bland annat

  • att upprätthålla god ordning i vallokalen
  • att ta emot röster och lägga dem i urnan
  • att hjälpa de väljare som ber om det
  • att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

I Härnösand har vi 14 olika vallokaler. I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst fyra röstmottagare samtidigt.

Just nu har vi många anmälda

Skicka e-post till val@harnosand.se om du vill sätta upp dig på reservlistan.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 månad

Övrigt om lagringstid
Sparas endast för hantering av ändamålet.
Ärendet gallras 30 dagar efter att det stängts.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se