Årsräkning sluträkning ensamkommande barn

Ekonomisk sluträkning av myndlings tillgångar vid årets slut.