Suicidprevention

Suicidprevention

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige, I Härnösand under perioden 2010-2021, avslutade 49 personer sina liv genom att begå självmord. Härnösands kommun har under perioden 2021-2023, likt övriga kommuner i Västernorrland, gjort en satsning på stärkt suicidprevention. Ett arbete som också kommer att fortsätta under 2024.

YAM (Youth Aware of Mental Health)

YAM är ett program som utgår från ungdomarnas egna erfarenheter i syfte att bidra till reflektion och öka deras kunskap om psykisk hälsa.

Programmet är framtaget av Karolinska institutet och används över hela världen. Forskningsstudier har visat att programmet förebygger psykisk ohälsa och minskar risken för självmord bland ungdomar. Läs mer om YAM Elevhälsa och stöd (länk). Länk till annan webbplats.

Våga fråga

Härnösands kommun har som vision att utbilda så många som möjligt av organisationens medarbetare i Våga fråga. Våga fråga är en suicidpreventiv utbildning som går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation.

Läs mer om Våga fråga och se öppna föreläsningar: Våga fråga - en guide som kan rädda liv (länk). Länk till annan webbplats.

Suicidpreventiva dagen 10 september

Den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av International Association for Suicide Prevention (IASP) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Varje år uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att prata och öka kunskapen om att förebygga suicid.

Dagen uppmärksammas också i Härnösand. I tre år i rad (2021-2023) har Härnösands kommun uppmärksammat dagen med kunskapshöjande insats samt ljusmanifestation. En dag där medborgarna i Härnösand erbjuds att visa medmänsklighet och värme, inge hopp om framtiden, sörja någon man har förlorat eller glädjas åt någon man får ha kvar.

Suicidpreventiva dagen tidigare år

Suicidpreventiva dagen 2023

Under den suicidpreventiva dagen 2023 hölls en föreläsning av Johan Sjöö från Blå Bandet. Om att överleva en uppväxt med misär och ramla ner i helvetet, för att sedan som ung man börja om i livet. Efter föreläsningen följde den årliga ljusmanifestationen i Stadsparken. Läs mer om 2023 års evenemang.

Suicidpreventiva dagarna 2022

Under två timmar gav Thomas Järnankar, Jennifer Ålund och Helene Forsberg olika perspektiv på psykisk ohälsa och självmord under föreläsningen "Fyra liv om dagen". Föreläsningen handlade om psykisk ohälsa, anhörigperspektiv och vägen framåt, och passade också på att slå hål på några av myterna kring dessa ämnen. Efter föreläsningen följde en ljusmanifestation i Stadsparken.

Suicidpreventiva dagen 2021

Ljusmanifestation i stadsparken var startskottet för kommunens särskilda satsning på suicidprevention. 26 ljus brann under eftermiddagen och kvällen. Ett ljus för varje människa i länet som året innan tog sitt liv.

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om kommunens suicidpreventiva arbete.

Jennifer Ålund
Folkhälsosamordnare
E-post: jennifer.alund@harnosand.se