Publicerad

Skolnämnden bjuder in till öppet sammanträde

Torsdagen den 12 december kl. 13.00 har du möjlighet att närvara vid skolnämndens möte som är på Technichus.

Nämnden kommer bland annat besluta om verksamhetsplan för 2020 och strategi för gymnasiesamverkan. Du hittar kallelse med handlingar här. Lokalen för mötet är Galleriet.

beslut