Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Delegationsordning Pdf, 885.5 kB. (Pdf, 885.5 kB)
Ledamöter i skolnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2021

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2021

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

28

08.15

Februari

25

08.15

Mars

25

08.15

April

22

08.15

Maj

20

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

26

08.15

September

23

08.15

Oktober

21

08.15

November

18

08.15

December

16

08.15