Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, anpassad grundskola, gymnasiet, anpassad gymnasieskola, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Skolnämndens vision och mål

"En god miljö för lärande och utveckling såväl pedagogiskt som
socialt” gäller som en vision för verksamheterna.

Målen är:

 • En utbildning som präglas av trygghet och en undervisning
  som präglas av studiero/omsorg
 • En utbildning av hög kvalitet som ger varje barn och elev
  goda möjligheter till utveckling och lärande
 • Arbetsplatsen är känd för ett tillitsfullt ledarskap och
  erbjuder trygghet, utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden,
  vilket gör att medarbetare, såväl kvinnor som män, söker sig till oss och
  väljer att stanna kvar

Delegationsordning Pdf, 455 kB.
Ledamöter i skolnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2024

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2024

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

-

-

Februari

5

08.15

Mars

27

08.15

April

25

08.15

Maj

29

08.15

Juni

4

09.00

Juli

-

-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

31

08.15

November

21

08.15

December

19

08.15