Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Delegationsordning Pdf, 434.8 kB.
Ledamöter i skolnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2023

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2023

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

26

08.15

Februari

23

08.15

Mars

30

08.15

April

27

08.15

Maj

25

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

31

08.15

September

28

08.15

Oktober

26

08.15

November

23

08.15

December

14

08.15