Skolnämnden

Tre barn som ritar tillsammans

Skolnämnden ansvarar för förskolan, pedagogisk omsorg, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och musik- och kulturskolan.

Verksamheten styrs av skollag, läroplaner och kommunens mål som anges i skolplanen. Delaktighet, engagemang och entreprenöriellt förhållningssätt är de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

I skolnämndens ansvar ligger också att göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.

Delegationsordning Pdf, 415.9 kB. (Pdf, 415.9 kB)
Ledamöter i skolnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2022

Skolnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2022

Lista på skolnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

27

08.15

Februari

24

08.15

Mars

24

08.15

April

28

08.15

Maj

25

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

25

08.15

September

29

08.15

Oktober

27

08.15

November

24

08.15

December

15

08.15