Kommunfullmäktige

Härnösands rådhus.

Kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om de politiska målen för kommunens verksamhet, och i frågor som rör kommunen och dess medborgare.

Sammanträden i webb-TV

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträden i webb-TV.

Nästa sammanträde blir på måndag 17 oktober, 13.15. Det är två sammanträden i oktober, ett kort sammanträde 17 och ett vanligt 24.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget, taxor och avgifter inom kommunens olika verksamheter, kommunalskatt och hur kommunens organisation ska se ut.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och du kan komma och gå som du vill under mötet.

Härnösands kommun har tre heltidsanställda kommunalråd som är valda av fullmäktige men en heltidsanställning delas mellan två politiker från majoriteten. Vi har även deltidsanställda nämndsordföranden. Varje nämnd har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna och besökare som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om. Lista över ledamöter i kommunfullmäktige. Länk till annan webbplats.

Handlingar till sammanträden

Kommunfullmäktiges arkiverade handlingar

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022

Månad

Datum

Tid

Januari 2022

-

-

Februari 2022

28

13.15

Mars 2022

28

13.15

April 2022

25

13.15

Maj 2022

23

13.15

Juni 2022

20

13.15

Juli 2022

-

-

Augusti 2022

-

-

September 2022

26

13.15

Oktober 2022

17

13.15

Oktober 2022

24

13.15

November 2022

21

13.15

December 2022

19

13.15

Mandatfördelning

Mandatfördelning i Härnösands kommun

Parti

Antal mandat

Socialdemokraterna

17

Moderaterna

7

Sverigedemokraterna

6

Centerpartiet

4

Miljöpartiet

3

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

2

Liberalerna

1

Allmänhetens frågor

På kommunfullmäktiges sammanträden finns "allmänhetens frågestund". Där kan du som medborgare ställa frågor till våra politiker. Ordföranden läser upp din fråga som sedan besvaras av våra politiker. Alla ledamöter i fullmäktige kan besvara frågan.

Svaret på din fråga får du i webb-TV.