Nämnder

Klubba och papper med människor i bakgrunden

De kommunala nämndernas uppgift är att genomföra den politik som fullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar om hur nämndsorganisationen ska se ut, och om ramarna för den verksamhet som varje nämnd ska bedriva.

Förutom ansvar för den egna verksamheten har nämnderna också ansvar för sin egen ekonomi.

Politikerna som sitter i nämnderna är valda av kommunfullmäktige. Var och en av kommunens fyra största nämnder, samhällsnämnden, socialnämnden, skolnämnden, och arbetslivsnämnden, har en tillhörande förvaltning. Förvaltningarna består av anställda som praktiskt arbetar enligt de beslut som politikerna fattat.