Överförmyndarnämnden

En kvinna och en man som samtalar.

Härnösands och Kramfors kommuner samarbetar med en gemensam Överförmyndarnämnd.

Protokoll

Sammanträdesdagar 2023

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

27

09.00-12.00

Februari

24

09.00-12.00

Mars

24

09.00-12.00

April

21

09.00-12.00

Maj

26

09.00-12.00

Juni

16

09.00-12.00

Juli

-

-

Augusti

25

09.00-12.00

September

22

09.00-12.00

Oktober

20

09.00-12.00

November

17

09.00-12.00

December

15

09.00-12.00