Överförmyndarnämnden

En kvinna och en man som samtalar.

Härnösands och Kramfors kommuner samarbetar med en gemensam Överförmyndarnämnd.

Protokoll

Sammanträdesdagar

2024

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

26

09.30-12.00

Februari

23

09.30-12.00

Mars

22

09.30-12.00

April

19

09.30-12.00

Maj

24

09.30-12.00

Juni

20

09.30-12.00

Juli

-

-

Augusti

30

09.30-12.00

September

27

09.30-12.00

Oktober

25

09.30-12.00

November

22

09.30-12.00

December

20

09.30-12.00

2025

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

24

09.30-12.00

Februari

21

09.30-12.00

Mars

21

09.30-12.00

April

17

09.30-12.00

Maj

23

09.30-12.00

Juni

19

09.30-12.00

Juli

-

-

Augusti

29

09.30-12.00

September

26

09.30-12.00

Oktober

24

09.30-12.00

November

21

09.30-12.00

December

19

09.30-12.00