Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Delegationsordning för socialnämnden Pdf, 430.9 kB.
Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll Socialnämnden 2024-01-25.pdf Pdf, 347.8 kB. 347.8 kB

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2024

 

Månad

Datum

Tid

Januari

25

08.15

Februari

29

08.15

Mars

27

08.15

April

26

08.15

Maj

30

08.15

Juni

27

08.15

Juli


-

Augusti

29

08.15

September

26

08.15

Oktober

31

08.15

November

29

08.15

December

18

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset