Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Delegationsordning för socialnämnden Pdf, 440.2 kB. (Pdf, 440.2 kB)
Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2021

Socialnämndens sammanträdesdagar 2021

Månad

Datum

Tid

Januari

21

08.15

Februari

18

08.15

Mars

18

08.15

April

22

08.15

Maj

20

08.15

Juni

17

08.15

Juli

-

-

Augusti

26

08.15

September

23

08.15

Oktober

21

08.15

November

18

08.15

December

16

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset

Sammanträdesdagar 2022

Socialnämndens sammanträdesdagar 2022

Månad

Datum

Tid

Januari

28

08.15

Februari

24

08.15

Mars

31

08.15

April

28

08.15

Maj

31

08.15

Juni

23

08.15

Juli


-

Augusti


08.15

September

2

08.15

Oktober

3 och 27

08.15

November

28

08.15

December

20

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset