Socialnämnden

Pensionär och vårdpersonal

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom.

Nämnden ansvarar för kommunens familjerådgivning.

Delegationsordning för socialnämnden Pdf, 426.8 kB.
Ledamöter i socialnämnden Länk till annan webbplats.

Protokoll

Protokoll 2023

Socialnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar

Sammanträdesdagar 2023

 

Månad

Datum

Tid

Januari

26

08.15

Februari

23


Mars

29

08.15

April

27

08.15

Maj

30

08.15

Juni

21

08.15

Juli


-

Augusti


08.15

September

1 (sammanträdet för augusti månad)

08.15

Oktober

4 (sammanträdet för september månad)

08.15

Oktober

26

08.15

November

30


December

20

08.15

Lokalen är Sessionssalen, Nämndhuset