Valnämnden

Närbild, någon fyller i ett röstkort

Valnämndens uppgift är att administrera allmänna val till riksdag, region och kommun.

Valnämnden ska också handha folkomröstningar båda nationella och lokala samt valen till Europaparlamentet.

I arbetsuppgifterna ingår att inför respektive val ordna vallokaler, valförrättare, valmaterial med mera.
Tillsynsmyndighet över valnämndens arbete är länsstyrelsen.

Allmänna val hålls vart 4:e år. Val till EU-parlamentet sker vart 5:e år. Folkomröstningar kan beslutas av såväl riksdagen som kommunfullmäktige.

Kontakta valnämnden

E-post: val@harnosand.se