Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Därför har Härnösands kommun en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare.

Vår ambition och förhoppning är givetvis att anställda i Härnösands kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår. I första hand vänder du som anställd dig till din närmsta chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. Visselblåsarfunktionen kan användas av både anställda och medborgare vid misstanke om allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter

Den ska användas när kommunens normala rapporteringsrutiner inte är möjliga eller lämpliga att använda.

Anmälan ska vara saklig och uppgifterna sanningsenliga. Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsplanering.

Att göra en anmälan

Vill du göra en anmälan ska du fylla i formuläret på denna sida. Vill du vara anonym och skydda din identitet, rekommenderar vi dig att använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk och inte lämna namn och kontaktuppgifter.

Väljer du att lämna namn och kontaktuppgifter så kan vi komma att kontakta dig för mer information.

Handläggning

En särskild utredargrupp tar emot anmälan och bestämmer hur ärendet ska tas om hand. Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens syfte kommer de inte att handläggas enligt dessa rutiner. Istället skickas ärendet till lämplig part inom Härnösands kommun. Bedöms ärendet falla inom ramen för visselblåsarsystemet skickas det vidare till oberoende konsult för vidare utredning.

Skicka din anmälan
Om du vill kan du vara anonym, då fyller du helt enkelt inte i ditt namn och kontaktuppgifter.