Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad.
Lista över ledamöter i kommunstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ledning

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Andreas Sjölander Länk till annan webbplats. (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

Ingrid Nilsson

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Carl Fredrik Edgren Länk till annan webbplats. (V)

Christina Lindberg

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Christina Lindberg Länk till annan webbplats. (C)

Härnösands kommun har en politikersamordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunens förtroendevalda.

Politikersamordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se

Handlingar till sammanträden

Sammanträdesdagar 2022

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2022

Månad

Datum

Tid

Januari

18

08.15

Februari

8

08.15

Mars

1

08.15

April

5

08.15

Maj

3

08.15

Maj

31

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

6

08.15

Oktober

4

08.15

November

1

08.15

December

2

08.15


Rådet för trygghet och hälsa

Till skillnad från de kommunala råden är det här rådet ett politiskt råd med ledamöter från samtliga partier. Rådet sammanträder fyra gånger under året och föredragande är Kommundirektör, Polischef och Kommunpolis.

Ledamöter i Rådet för trygghet och hälsa Länk till annan webbplats.

Rådets uppdrag är att arbeta strategiskt inom några få specifika områden

  • Folkhälsa
  • Alkohol- och drogförebyggande arbete 
  • Brottsförebyggande arbete (BRÅ).

För det operativa arbetet ansvarar en ledningsgrupp, arbetsgrupper utsedda av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av:

  • Kommundirektör och Förvaltningschefer
  • Chefer för helägda kommunala bolag
  • Polischef och Kommunpolis
  • Räddningstjänstchef

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete

Rådets Ordförande  
Carl Fredrik Edgren (V)

Ledningsgruppens kontaktperson
Lars Liljedahl, Kommundirektör
E-post: lars.liljedahl@harnosand.se

De kommunala råden

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

Här kan du läsa mer om de kommunala råden