Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad.
Lista över ledamöter i kommunstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens ledning

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Andreas Sjölander Länk till annan webbplats. (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Knapp Britta Thyr Länk till annan webbplats. (MP)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Eva-Clara VIklund Länk till annan webbplats. (M)

Härnösands kommun har en politikersamordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunens förtroendevalda.

Politikersamordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se

Handlingar till sammanträden

Handlingar 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Handlingar kommunstyrelsen 2023-01-18.pdf Pdf, 39.1 MB. 39.1 MB

Kommunstyrelsens arkiverade handlingar

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Kommunstyrelsens protokoll

Protokoll 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2023-01-18.pdf Pdf, 325.5 kB. 325.5 kB
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2023-01-25.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB

Kommunstyrelsens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2023

Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2023

Månad

Datum

Tid

Januari

18

08.15

Februari

7

08.15

Mars

7

08.15

April

4

08.15

Maj

3

08.15

Maj

30

08.15

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

5

08.15

Oktober

3

08.15

Oktober

31


November

28

08.15


Rådet för trygghet och hälsa

Till skillnad från de kommunala råden är det här rådet ett politiskt råd med ledamöter från samtliga partier. Rådet sammanträder fyra gånger under året och föredragande är Kommundirektör, Polischef och Kommunpolis.

Rådets uppdrag är att arbeta strategiskt inom några få specifika områden

  • Folkhälsa
  • Alkohol- och drogförebyggande arbete 
  • Brottsförebyggande arbete (BRÅ).

För det operativa arbetet ansvarar en ledningsgrupp, arbetsgrupper utsedda av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av:

  • Kommundirektör och Förvaltningschefer
  • Chefer för helägda kommunala bolag
  • Polischef och Kommunpolis
  • Räddningstjänstchef

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete

Rådets Ordförande  
Carl Fredrik Edgren (V)

Ledningsgruppens kontaktperson
Lars Liljedahl, Kommundirektör
E-post: lars.liljedahl@harnosand.se

De kommunala råden

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

Här kan du läsa mer om de kommunala råden