Revisionen

Revisorernas uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna samt inom kommunala bolag, stiftelser och övriga företag.

I kommunrevisionens rapporter kan du se om verksamheterna sköts på ett bra sätt.

Kommunrevisionen granskar bland annat

  • om verksamheten gör det som är meningen och att den bedrivs enligt fattade beslut.
  • om verksamheten använder pengarna på ett bra sätt.
  • om den ekonomiska redovisningen är bra gjord och stämmer.
  • om nämnderna kontrollerar sin egen verksamhet tillräckligt.

Revisionsarbetet sammanfattas i en årlig revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapporter.

Revisorerna

Kommunrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer som arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och styrs av revisorernas reglemente och arbetsordning.

Revisorerna 2018-2022 Länk till annan webbplats.

Granskningsrapporter

Här kan du ta del av revisionens rapporter.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014