Revisionen

En flygbild över centrala Härnösand.

Revisorernas uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna samt inom kommunala bolag, stiftelser och övriga företag.

I kommunrevisionens rapporter kan du se om verksamheterna sköts på ett bra sätt.

Kommunrevisionen granskar bland annat

  • om verksamheten gör det som är meningen och att den bedrivs enligt fattade beslut.
  • om verksamheten använder pengarna på ett bra sätt.
  • om den ekonomiska redovisningen är bra gjord och stämmer.
  • om nämnderna kontrollerar sin egen verksamhet tillräckligt.

Revisionsarbetet sammanfattas i en årlig revisionsberättelse med tillhörande granskningsrapporter.

Revisorerna

Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer som arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och styrs av revisorernas reglemente och arbetsordning.

Anders Gäfvert.

Anders Gäfvert
Ordförande
E-post: anders.gafvert@harnosand.se

Lars Norberg.

Lars Norberg
1:e vice ordförande
E-post: lars.norberg@harnosand.se

Samuel Möller.

Samuel Möller
2:e vice ordförande
E-post: samuel.moller@harnosand.se

Sven Arne Staflund.

Sven Arne Staflund
Revisor
E-post: sven-arne.staflund@harnosand.se

Lars Göran Spång.

Lars Göran Spång
Revisor
E-post: lars.goran.spang@harnosand.se

Larsa Niklasson.

Larsa Niklasson
Revisor
E-post: lars.niklasson@harnosand.se

Peter Hasselborg.

Peter Hasselborg
Revisor
E-post: peter.hasselborg@harnosand.se

Hans Gustafsson.

Hans Gustafsson
Revisor
E-post: hans.gustafsson@harnosand.se