Arbetslivsnämnden

Invandrare med lärare

Nämndens ansvarsområde är arbetsmarknad / sysselsättning, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända.

Nämnden fattar beslut och förvaltningens tjänstemän verkställer. Lite förenklat kan man säga att nämnden har hand om vad och förvaltningen om hur.

Delegationsordning Pdf, 301.2 kB.

Ledamöter i arbetslivsnämnden Länk till annan webbplats.

Kallelse

Sammanträdesdagar 2023

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar

Månad

Datum

Tid

Januari

24

09.00

Februari

21

09.00

Mars

28

09.00

April

25

09.00

Maj

23

09.00

Juni

20

09.00

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

26

09.00

Oktober

25

09.00

November

-

-

December

12

09.00