Samhällsnämnden

Kvinna med ritningar vid hamnen

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark- och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

Delegationsordning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)
Ledamöter i samhällsnämnden Länk till annan webbplats.

Kallelse

Protokoll

Sammanträdesdagar 2022

Samhällsnämndens sammanträdesdagar 2022

Månad

Datum

Tid

Januari 2022

27

08.15

Februari 2022

17

08.15

Mars 2022

17

08.15

April 2022

13

08.15

Maj 2022

12

08.15

Juni 2022

16

08.15

September 2022

15

08.15

Oktober 2022

13

08.15

November 2022

17

08.15

December 2022

15

08.15

Lokal för samtliga möten förutom januari är Olof Högbergsalen i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3 Härnösand.