Samhällsnämnden

Kvinna med ritningar vid hamnen

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt Härnösands fritidsgård.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

Delegationsordning Pdf, 563.5 kB.
Ledamöter i samhällsnämnden Länk till annan webbplats.

Kallelse

Protokoll

Protokoll 2024

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll samhällsnämnden 2024-01-25..pdf Pdf, 419.1 kB. 419.1 kB

Samhällsnämndens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Sammanträdesdagar 2024


Månad

Datum

Tid

Januari

2023-01-25

08.15

Februari

2023-02-29

08.15

Mars

2023-03-27

08.15

April

2023-04-25

08.15

Maj

2023-05-30

08.15

Juni

2023-06-20

08.15

September

2023-09-26

08.15

Oktober

2023-10-24

08.15

November

2023-11-21

08.15

December

2023-12-19

08.15