Samhällsnämnden

Kvinna med ritningar vid hamnen

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Samhällsnämnden ansvarar för kommunens kollektivtrafik samt handläggning av skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids-, och ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar samt Härnösands fritidsgård.

Nämndens arbete styrs av reglemente fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna mål.

Delegationsordning Pdf, 562.2 kB.
Ledamöter i samhällsnämnden Länk till annan webbplats.

Kallelse

Sammanträdesdagar 2024


Månad

Datum

Tid

Januari

2024-01-25

08.15

Februari

2024-02-29

08.15

Mars

2024-03-27

08.15

April

2024-04-25

08.15

Maj

2024-05-30

08.15

Juni

2024-06-20

08.15

September

2024-09-26

08.15

Oktober

2024-10-24

08.15

November

2024-11-21

08.15

December

2024-12-19

08.15