Motioner till kommunfullmäktige

En beslutsklubba.

Här kan du se vilka motioner som är inlämnade och vilka av dem som kommunfullmäktige sagt ja till.

Vad är en motion?

Enligt kommunallagen paragraf 16 har en enskild kommunfullmäktigeledamot rätt att väcka motioner. Det betyder att ledamoten har ett ärende som han eller hon vill att tjänstemännen bereder och lämnar som ett förslag till beslut, till kommunfullmäktige.

Att bereda ett ärende betyder att tjänstemännen till exempel utreder vad ett genomförande av motionen skulle innebära, vad det skulle kosta och hur det skulle kunna finansieras.

Redovisning av arbetet med motioner

Bifallna motioner är de som kommunfullmäktige sagt ja till. Obesvarade motioner är de som kommunfullmäktige inte har tagit ställning till än.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Redovisning obesvarade motioner 2023.pdf Pdf, 103.9 kB. 103.9 kB

Motioner mandatperioden 2022-2026

Motionerna är presenterade för respektive parti.

Kristdemokraterna (KD)

Logotyp för Kristdemokraterna.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek

Liberalerna (L)

Logotyp för Liberalerna.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Motion (L) Förbättra företagsklimatet.pdf Pdf, 166.9 kB. 166.9 kB

Miljöpartiet (MP)

Logotyp för Miljöpartiet.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek

Moderaterna (M)

Logotyp för Moderaterna.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Motion (M) Avskaffa delade turer-ta steget mot att bli den bästa arbetsgivaren.pdf Pdf, 242.6 kB. 242.6 kB

Socialdemokraterna (S)

Logotyp för Socialdemokraterna.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek

Sverigedemokraterna (SD)

Logotyp för Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet (V)

Logotyp för Vänsterpartiet.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Motion (V) Skolfrukost.pdf Pdf, 195.9 kB. 195.9 kB