Publicerad

Socialnämnden bjuder in till öppet sammanträde

Torsdagen den 12 december 2019 klockan 10.00 har du möjlighet att närvara vid socialnämndens möte i Kommunstyrelsesalen i Rådhuset.

Kallelse med handlingar hittar du här. Handlingarna kommer även att finnas utskrivna på mötet.