Publicerad

Klart med ny olycksfallsförsäkring

Härnösands kommun har tecknat en ny, kollektiv olycksfallsförsäkring. Den omfattar bland annat barn i förskola och skola.

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen gäller för skador som orsakas av olyckor. Den gäller till exempel barn i förskolan och skolelever, men gäller också andra personer som omfattas av kommunens verksamhet - till exempel elever på Komvux och boende i familjehem.

Svedea är försäkringsgivare och den nya försäkringen gäller från och med 1 augusti 2021 till och med 31 juli 2022. Information om vem försäkringen gäller för och när den gäller finns i försäkringsbeskedet.

Det nya försäkringsbeskedet finns här. Pdf, 583.1 kB.