Kulturliv

Härnösand har ett rikt, inspirerande och färgstarkt kulturliv.

Ett kreativt klimat ger bra förutsättningar för bland annat danskompaniet Norrdans, för en högklassig operautbildning och för Sveriges bästa jazzklubb. Här finns en av norra Sveriges bästa teaterscener som ofta används av nationella och lokala kulturskapare på alla nivåer. Det finns en konsthall med utställningar som engagerar och berör. I Härnösand finns Västernorrlands museum - ett regionmuseum med aktuella utställningar och med ett friluftsmuseum som visar det regionala kulturarvet.

Det finns många engagerade människor som bidrar till Härnösands kulturutbud och många föreningar som arbetar på olika sätt för att skapa och konsumera kultur. Musik- dans- och teatergrupper finns för alla åldrar.

 

Kulturtrappan

Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomarnas vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen. Genom Kulturtrappans aktiviteter får elever i grundskola och anpassad grundskola träffa professionella kulturskapare inom alla möjliga tänkbara och otänkbara konstformer!

Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig via kultur och konst. Genom att uppleva kultur i skolan inspireras barn och ungdomar att prova på och utveckla sin egen skapande förmåga.

Ur läroplanen för grundskola (Lgr 22) och för anpassad grundskola (Lgra 22): ”Eleven kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”

Mål:

Kulturtrappan ska ge barn och unga en likvärdig möjlighet att delta i estetiska lärprocesser där professionell kultur är en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. I Kulturtrappan är eget skapande, delaktighet och inflytande centrala delar för barn och unga.

Syfte:

 • Elever i skolan ska få möta ett kvalitativt och varierat kulturutbud anpassat för målgruppen.
 • Barn och ungdomar ges möjligheter att prova, utforska och utveckla sitt eget skapande, kunskaper och erfarenheter.
 • Stärka skolans värdegrundsarbete i och med estetiska lärprocesser.
 • Säkerställa en likvärdighet - att alla barn och ungdomar får lika tillgång till konst och kultur.
 • Fastställa en ambitionsnivå på kulturutbud för det barn och ungdomar ska få möta under grundskoletiden.
 • Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig genom kultur och konst.
 • Kultur bidrar till att uppfylla skolans uppdrag

Kulturtrappan

Alla elever i en och samma årskurs ska få ta del av minst två kulturupplevelser under ett läsår. Vi arbetar med hela årskurser för att säkerställa att eleverna får möta olika former av konst och kultur under deras skoltid i Härnösand. Vi vill att varje elev ska få möta konst, dans, musik och film.

Kulturtrappan är ett verktyg för att synliggöra vilka kulturaktiviteter som är inplanerade för vilken årskurs.

Skapande skola

Kulturombuden är en bärande del i arbetet med kultur i skolan. I Härnösands kommun finns ett nätverk av kulturombud, där varje skola uppmuntras att utse minst ett eller flera kulturombud. Kulturombudens roll är att stärka och bevaka kulturens roll i skolan genom att ta del av och förmedla information om aktuellt kulturutbud till sina kollegor.

Som kulturombud blir du varje termin inbjuden till träffar där vi informerar om läsårets kulturutbud, diskuterar frågor som rör kultur i skolan. Praktiska detaljer som bussar och tider. Viktig är att träffa kollegor från andra skolor.

Sammankallande och ansvariga är kulturutvecklare och Skapande skolsamordnaren.

Kulturombudens uppdrag är bland annat att:

 • deltar aktivt i Kulturombudsträffar 2-3 ggr/termin
 • deltar i en utbildningsdag samt en utbudsdag per läsår.
 • kulturombud är språkrör på sin skola för elever, lärare, skolledning.
 • vara delaktig i och stötta skolans eget kulturråd/kulturutskott om det finns ett sådant.
 • Vara kontaktpersoner för Kultur i skolans genomförande.
 • sprida goda exempel och idéer till andra kulturombud/skolor.
 • delta i gruppen Kulturombud på kommunens intranät.

Kulturlunch

Kom till våra lunchträffar med kulturen i fokus. Här får du får ta del av det senaste inom kulturen i Härnösand. Alla är varmt välkomna att delta! Kostnadsfritt att delta. Vill du beställa mat så kostar det 110 kr.

Ett arrangemang och en mötesplats för dig som gillar konst och kultur. Intressanta frågor diskuteras och det blandas upp med smakprov på aktuella föreställningar och produktioner när det är möjligt. Kom, mingla och nätverka!

Kulturenheten arrangerar lunchen 4 gånger per år, alltid klockan 11:30 - 13:00 och alltid vegetarisk lunch ink kaffe för 110 kr.

Nästa Kulturlunch är 6 december 2023. 11:30 - 13:00. Plats Härnösands teater.

Har du något uppslag eller önskan om någon gäst/innehåll? Hör gärna av dig!

Varmt välkomna!

Frågor? Maila kulturenheten@harnosand.se

Kulturprogram Härnösand

"Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje där konsten är obunden och fri och kulturen är en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen." Vision från gällande Kulturplan.

År 2022 antogs det nya Kulturprogrammet för Härnösand kommun. Programmet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur fram till år 2025. Kulturprogrammet är ett resultat av många samtal, workshops och dialoger med bland annat tjänstepersoner, allmänhet och kulturaktörer.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Plan 4, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A
Adress: Kulturenheten, Härnösands kommun, 871 31 Härnösand.
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: kulturenheten@harnosand.se