Kulturliv

Härnösand har ett rikt, inspirerande och färgstarkt kulturliv.

Ett kreativt klimat ger bra förutsättningar för bland annat danskompaniet Norrdans, för en högklassig operautbildning och för Sveriges bästa jazzklubb. Här finns en av norra Sveriges bästa teaterscener som ofta används av nationella och lokala kulturskapare på alla nivåer. Det finns en konsthall med utställningar som engagerar och berör. I Härnösand finns Västernorrlands museum - ett regionmuseum med aktuella utställningar och med ett friluftsmuseum som visar det regionala kulturarvet.

Det finns många engagerade människor som bidrar till Härnösands kulturutbud och många föreningar som arbetar på olika sätt för att skapa och konsumera kultur. Musik- dans- och teatergrupper finns för alla åldrar.

 

Kulturtrappan

Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomarnas vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen. Genom Kulturtrappans aktiviteter får alla elever i Härnösands kommun träffa professionella kulturskapare inom alla möjliga tänkbara och otänkbara konstformer!

Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig via kultur och konst. Genom att uppleva kultur i skolan inspireras barn och ungdomar att prova på och utveckla sin egen skapande förmåga.

Ur läroplanen LGR 11: ”Eleven kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.” 

 

Mål:

Kulturtrappan ska ge barn och unga en likvärdig möjlighet att delta i estetiska lärprocesser där professionell kultur är en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. I Kulturtrappan är eget skapande, delaktighet och inflytande centrala delar för barn och unga.

Syfte:

 • Elever i skolan ska få möta ett kvalitativt och varierat kulturutbud anpassat för målgruppen.
 • Barn och ungdomar ges möjligheter att prova, utforska och utveckla sitt eget skapande, kunskaper och erfarenheter.
 • Stärka skolans värdegrundsarbete i och med estetiska lärprocesser.
 • Säkerställa en likvärdighet - att alla barn och ungdomar får lika tillgång till konst och kultur.
 • Fastställa en ambitionsnivå på kulturutbud för det barn och ungdomar ska få möta under grundskoletiden.
 • Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig genom kultur och konst.
 • Kultur bidrar till att uppfylla skolans uppdrag

Kulturtrappan

Alla elever i en och samma årskurs ska få ta del av minst två kulturupplevelser under ett läsår. Vi arbetar med hela årskurser för att säkerställa att eleverna får möta olika former av konst och kultur under deras skoltid i Härnösand. Vi vill att varje elev ska få möta konst, dans, musik och film.

Kulturtrappan är ett verktyg för att synliggöra vilka kulturaktiviteter som är inplanerade för vilken årskurs.

Skapande skola

Kulturombuden är en bärande del i arbetet med kultur i skolan. I Härnösands kommun finns ett nätverk av kulturombud, där varje skola uppmuntras att utse minst ett eller flera kulturombud. Kulturombudens roll är att stärka och bevaka kulturens roll i skolan genom att ta del av och förmedla information om aktuellt kulturutbud till sina kollegor.

Som kulturombud blir du varje termin inbjuden till träffar där vi informerar om läsårets kulturutbud, diskuterar frågor som rör kultur i skolan. Praktiska detaljer som bussar och tider. Viktig är att träffa kollegor från andra skolor.

Sammankallande och ansvariga är kulturutvecklare och Skapande skolsamordnaren.

Kulturombudens uppdrag är bland annat att:

 • deltar aktivt i Kulturombudsträffar 2-3 ggr/termin
 • deltar i en utbildningsdag samt en utbudsdag per läsår.
 • kulturombud är språkrör på sin skola för elever, lärare, skolledning.
 • vara delaktig i och stötta skolans eget kulturråd/kulturutskott om det finns ett sådant.
 • Vara kontaktpersoner för Kultur i skolans genomförande.
 • sprida goda exempel och idéer till andra kulturombud/skolor.
 • delta i gruppen Kulturombud på kommunens intranät.

Kulturlunch

Kom till våra lunchträffar med kulturen i fokus. Här får du får ta del av det senaste inom kulturen i Härnösand. Alla är varmt välkomna att delta! Kostnadsfritt att delta. Vill du beställa mat så kostar det 110 kr.

Ett arrangemang och en mötesplats för dig som gillar konst och kultur. Intressanta frågor diskuteras och det blandas upp med smakprov på aktuella föreställningar och produktioner när det är möjligt. Kom, mingla och nätverka!

Kulturenheten arrangerar lunchen 4 gånger per år, alltid klockan 11:30 - 13:00 och alltid vegetarisk lunch ink kaffe för 110 kr.

2023 år Kulturluncher är under planering och vi återkommer med plats och datum! Har du något uppslag eller önskan om någon gäst/innehåll? Hör gärna av dig!

Varmt välkomna på hälsar Kulturenheten!

Frågor? Maila kulturenheten@harnosand.se

Agrellåret 2018-2019

Handkolorerat fotografi av Alfhild Agrell.

Handkolorerat foto: Daniel Franzén. Originalfoto: Anton Blomberg år 1899, Stockholms stadsmuseums samling.

Alfhild Agrell var Sveriges mest uppmärksammade dramatiker under 1880-talet. Under åren 2018-2019 kommer det att spelas, dansas, tonsättas, läsas och skapas på olika scener runt om i kommunen och regionen. Tillsammans lyfter vi Alfhild Agrell och hennes liv och verk.

Vem var Alfhild Agrell?

Hon var Sveriges mest uppmärksammade dramatiker under 1880-talet. Hennes pjäs "Räddad" såg som ett svar på Ibsens "Ett dockhem".

Bland de kvinnliga författarna under 1880-talet var hon den som fick flest stycken spelade på Dramaten. Hennes texter och verk översattes och spelades i Köpenhamn, London och Berlin.

Mer om Alfhild Agrell

Alfhild Agrell (1849-1923) föddes i Härnösand. Där bodde hon fram till sitt giftermål 1868 då hon flyttade till Sundsvall och kort därefter till Stockholm. Hon är begravd på Säbrå kyrkogård utanför Härnösand.

Agrell tillhörde det så kallade moderna genombrottets författare, hon var radikal och förespråkade jämlikhet mellan könen. I sina dramer behandlade hon med stor dramaturgisk skicklighet kvinnors och mäns olika livsvillkor, tidens sexualmoral och ogifta mödrars situation. Alfhild Agrell var länge oförtjänt undanskymd och bortglömd i den moderna litteraturhistorien, men har nu på tjugohundratalet åter väckts till liv och börjat återfå sin plats som en av de intressanta, viktiga och framsynta kvinnliga författarna under det sena 1800-talet och 1900-talets början.

Aktiviteter och upplevelser

Här kan du ta del av aktuellt program för Agrellåret 2018-2019.

Föreläsning
Lördag 26 januari 2019 kl. 14.00.

Författarkollegor och feminister. De kvinnliga dramatikerna och 1880-talets könspolitiska diskussion. Föreläsning av Claudia Lindén, docent i litteraturvetenskap i Stockholm

Västernorrlands museum
Murberget Härnösand.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum

Föreläsning
Torsdag 7 februari 2019 kl. 18.30

”Ett sår ska vara bra stort om det inte täckes af ett sidentyg.” Korsettkrig och klänningslycka i Alfhild Agrells författarskap. Föreläsning av Annelie Bränström Öhman, professor i litteraturvetenskap på Umeå universitet.

Västernorrlands museum
Murberget Härnösand.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum

Finissage med dansföreställning i utställningen Alfhild Agrell

Lördag 9 februari 2019.

"Se hur den skälver " Dansföreställning av Elin Kristoffersson. Elin har inspirerats av Alfhild Agrells novell "Sorg" när hon skapade dansen.

Västernorrlands museum
Murberget Härnösand

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum

Föreläsning

Lör 2 mars kl 14.00 Glömskans gåta. Varför blev Alfhild Agrell bortglömd? Hur bortglömd blev hon egentligen? Vad påverkade hennes fram- och motgångar? Föreläsning på Länsmuseet Murberget av Örjan Torell, fil. dr. i litteraturvetenskap och tidigare anställd vid Mittuniversitetet

Västernorrlands museum
Murberget Härnösand.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum

Teaterpremiär
Fredag 8 mars 2019 kl. 19.00.

"I huvudet på Alfhild Agrell" Teaterpremiär i Sundsvall om Alfhild Agrells liv med Teater Västernorrland.

Bild från Teater Västernorrland

Bild från Teater Västernorrland

Föreställning
Torsdag 14 mars kl 18.30. Lördag 16 mars och söndag 17 mars kl 14.00: Prins Pompom.

Barnopera på Länsmuseet Murberget av David Saulesco efter Alfhild Agrells saga. Med Operastudion Kapellsberg

Västernorrlands museum
Murberget Härnösand.

bild på pom pom

Västernorrlands museum

Presentation av ny novellantologi
Fredag 15 mars eller lördag 16 mars 2019.

Ebba Witt-Brattström presenterar den nya novellantologin "Noveller" av Alfhild Agrell under Littfesten. Plats: Umeå.

Littfestens logotyp

Logotyp för littfesten i Umeå.

Teater
Onsdag 10 april och lördag 13 april 2019 kl 19.00.

"I huvudet på Alfhild Agrell". Teaterföreställning med Teater Västernorrland. Teatersupé och eftersnack om föreställningen.

Härnösands Teater
Storgatan 9, Härnösand.

Härnösands Teater.

Bild på Alfhild AGrell

Teater

Söndag 17 mars kl 15.00. Fredag 22 mars kl 19.00, lördag 23 mars kl 18.00 och sön 24 mars kl 15.00

Småstadsliv. Komedi av Alfhild Agrell på Härnösands teater, Lilla scen, med amatörteatergruppen Bäverteatern.

Lilla scen, Härnösands teater

Bild på Härnösands teater

Kulturprogram Härnösand

"Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje där konsten är obunden och fri och kulturen är en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen." Vision från gällande Kulturplan.

År 2022 antogs det nya Kulturprogrammet för Härnösand kommun. Programmet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med kultur fram till år 2025. Kulturprogrammet är ett resultat av många samtal, workshops och dialoger med bland annat tjänstepersoner, allmänhet och kulturaktörer.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Plan 4, Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A
Adress: Kulturenheten, Härnösands kommun, 871 51 Härnösand.
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: kulturenheten@harnosand.se