Västernorrlands museum

Västernorrlands museum

Här finns en modern museibyggnad med utställningar, butik och kafé samt ett friluftsmuseum med hus och miljöer från 1800- och 1900-talet.

Västernorrlands museum är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand. Andra kulturarv i länet, såsom Gammelgården i Myckelgensjö, Ulvö Kapell och Styresholm fornborg, ägs av Stiftelsen länsmuseet Västernorrland. Förutom med sina egna byggnader och miljöer så bedriver museet tillfällig verksamhet, t.ex. utställningar, i samverkan runt om i länet.

Till Västernorrlands museum Länk till annan webbplats.