Senaste nytt från kommunen

 • Bygga, bo trafik & miljö en stor grön låda med öppet lock som är fylld med sand. På lådan står det "sand" Här finns sand! Vintern har hittills varit halkig och många har behov av sand. Här är några tips om var du kan få tag i sand.
 • Stöd & omsorg Kampanjbild för Länsstyrelsens kampanj "Svartsjuka är inte romantiskt" Länsstyrelsen vill öka kunskap om våld i ungas relationer med nationell kampanj Idag startar den sjunde upplagan av den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” med syfte att väcka eftertanke hos unga och bredda kunskapen hos vuxna kring våld i ungas relationer. Kampanjen är ett samarbete mellan länsstyrelser, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och ungarelationer.se och pågår fram till den 31 Mars 2023.
 • Bygga, bo trafik & miljö flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar. Samrådsmöte om Nybron Onsdag 8 februari bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om den vattenverksamhet som kommer att ske när Nybron ska bytas ut. Under mötet kan den intresserade få mer information om projektet och det finns möjlighet att lämna synpunkter.
 • Barn & utbildning Sara Westman, Helene Lundgren och Johan Slettemo hade satt ihop gymnasiets utställning om Förintelsen. Gymnasiet uppmärksammade Förintelsens minnesdag med ny utställning Härnösands gymnasium är pilotskola för en ny utställning om Förintelsen. Den nykomponerade utställningen visades för första gången på Förintelsens minnesdag den 27 januari.
 • Bygga, bo trafik & miljö kartbild med en blå linje Slinga för vinterpromenad i skogen En slinga för promenader i skogen ska på försök prepareras mellan Myran och Hästsportanläggningen. Det har samhällsnämnden beslutat efter att ha bifallit ett e-förslag.
 • Bygga, bo trafik & miljö en stor röd tegelbyggnad som ligger längs en gata. På gatan står en bil parkerad och vid horisonten lyser en sol. Ändrade parkeringsregler vid Tobaks Den tillåtna tiden för att parkera på Fiskaregatan utanför Tobaks ändras till max två timmar. Det har samhällsnämnden beslutat.
 • Kommun & styrning Illustrerad bild där två personer går i en stadsmiljö. Den ena säger "härnta, det är fint det". Den andra svarar "ja fler borde flytta hit" Mer stolta och nöjda Härnösandsbor Väldigt många Härnösandsbor är stolta över sin kommun och nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter. Det visar årets medborgarundersökning där nöjdheten bland invånarna ökar på nästan alla frågor.
 • Bygga, bo trafik & miljö Här finns sand! Vintern har hittills varit halkig och många har behov av sand. Här är några tips om var du kan få tag i sand.
 • Stöd & omsorg Länsstyrelsen vill öka kunskap om våld i ungas relationer med nationell kampanj Idag startar den sjunde upplagan av den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” med syfte att väcka eftertanke hos unga och bredda kunskapen hos vuxna kring våld i ungas relationer. Kampa...
 • Bygga, bo trafik & miljö Samrådsmöte om Nybron Onsdag 8 februari bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om den vattenverksamhet som kommer att ske när Nybron ska bytas ut. Under mötet kan den intresserade få mer information om projektet och det...
 • Barn & utbildning Gymnasiet uppmärksammade Förintelsens minnesdag med ny utställning Härnösands gymnasium är pilotskola för en ny utställning om Förintelsen. Den nykomponerade utställningen visades för första gången på Förintelsens minnesdag den 27 januari.
 • Bygga, bo trafik & miljö Slinga för vinterpromenad i skogen En slinga för promenader i skogen ska på försök prepareras mellan Myran och Hästsportanläggningen. Det har samhällsnämnden beslutat efter att ha bifallit ett e-förslag.

Tillsammans är vi Härnösand

Lena Fällström, Jon Hultman och Ove Sjödin
Det är härligt att bada på Smitingen.

Upplev Härnösand

Flytta till Härnösand

Flytta till Härnösand

Ett vindkraftverk.

Härnösand utvecklas

Härnösands historia

I text och bild får du veta mer om Härnösands spännande historia från 6500 före Kristus till 2000-talet. Du kan även se filmen "Härnösand nu och då" (ca 22 minuter).

Härnösands historia