Om Kulturskolan Härnösand

Musik och kultur

Kulturskolan är ett nav och en viktig plantskola för kultur och kulturskapande för barn och unga. Den har flera uppdrag.

Kultruskolan ska ge alla barn och unga möjlighet att prova på och utvecklas inom estetiska ämnen samt erbjuda en bredd av kulturella och konstnärliga uttryckssätt med möjlighet till fördjupning både under skoltid och på fritiden.

Vi verkar även för att kommunens barn och unga ska ha god kännedom om Kultruskolan, likvärdig tillgänglighet och möjlighet att delta i verksamheten samt ha inflytande över dess innehåll.

Kulturskolan är avgiftsfri.

Kulturskolan skapar gemenskap, glädje och väcker barnens intresse för de estetiska ämnena, vilket ger barn och ungdomar möjligheten till ett rikare kulturliv i Härnösand. Vi erbjuder eleverna undervisning både enskilt och tillsammans med andra i grupp.

Förutom den frivilliga undervisningen bedriver vi undervisning och aktiviteter i de kommunala grundskolorna, grundsärskolan, som exempelvis drama, musik och rörelse i förskoleklass. Klassorkester ges till alla årskurs 3 elever.

Vi genomför varje år publika evenemang både i skola och offentligt. Vi representerar även kommunen nationellt som internationellt.