Anmälan och avanmälan

Här kan du ansöka om en plats till Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan är tillgänglig för barn och ungdom till och med gymnasienivå och för boende/bosatta i Härnösand.

Kulturskolan är avgiftsfri.

Vid anmälan kan du göra ett första- och andrahandsval. Är det fullt på ditt förstahandsval kanske det finns ledig plats på ditt andrahandsval. I denna tjänst kan du också avanmäla en aktivitet.

För att kunna anmäla dig till ett instrument behöver du ha ett eget instrument. Kulturskolan kan dock hyra ut till exempel saxofon, trumpet, fiol och cello i mån av tillgänglighet. Det kostar 75 kronor per månad att hyra ett instrument och fakturering sker en gång per halvår.

Observera att om du har skyddad identitet kan du inte använda denna e-tjänst.

Observera också att om du använder blanketten får du ingen bekräftelse på inskickat ärende per automatik.

Kontakta då i stället Kulturskolans expedition på telefonnummer 0611-34 85 92 för mer information.