Anmälan och avanmälan till Kulturskolan

Här kan du ansöka om en plats till Kulturskolans aktiviteter. Kulturskolan är tillgänglig för barn och ungdom till och med gymnasienivå.

Kulturskolan är avgiftsfri.

Vid anmälan kan du göra ett första- och andrahandsval. Är det fullt på ditt förstahandsval kanske det finns ledig plats på ditt andrahandsval. I denna tjänst kan du också avanmäla en aktivitet.

För att kunna anmäla dig till ett instrument behöver du ha ett eget instrument. Kulturskolan kan dock hyra ut till exempel saxofon, trumpet, fiol och cello i mån av tillgänglighet. Det kostar 75 kronor per månad att hyra ett instrument och fakturering sker en gång per halvår.

Observera att om du har skyddad identitet kan du inte använda denna e-tjänst.

Observera också att om du använder blanketten får du ingen bekräftelse på inskickat ärende per automatik. 

Kontakta då i stället Kulturskolans expedition på telefonnummer 0611-34 85 92 för mer information.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Musik- och kulturskolan
E-post: kulturskolan@harnosand.se
Telefon: 0611-34 85 92