Samtycke till publicering av personuppgifter, foton och film

I Kulturskolans verksamhet dokumenteras evenemang och aktiviteter genom exempelvis foton och film. Personalen vill gärna spegla det positiva och glädjefyllda som sker och lyfta fram det på sin webbplats och i informationsmaterial om verksamheten.

Härnösands kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att det måste finnas ett samtycke till publicering för att musik- och kulturskolan ska kunna använda foton och film där enskilda elever kan identifieras.