Hyra instrument

Här kan du anmäla om du deltar i en aktivitet hos Kulturskolan och önskar hyra ett instrument.

Kulturskolan kan hyra ut till exempel saxofon, trumpet, fiol och cello i mån av tillgänglighet. Det kostar 75 kronor per månad att hyra ett instrument och fakturering sker en gång per halvår.

Observera att om du har skyddad identitet kan du inte använda denna tjänst. Kontakta då i stället Kulturskolans expedition på telefonnummer 0611-34 85 92.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
Till dess instrumentet är återlämnat.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Musik- och kulturskolan
E-post: kulturskolan@harnosand.se
Telefon: 0611-34 85 92