Ansökan om ledighet för att ha kulturskola på skoltid

Elever kan beviljas ledighet från undervisning på grundskolan för att delta i undervisning på Kulturskolan.

En ledighetsansökan ska lämnas in per kurs.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Skolnämnden
skolforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Musik- och kulturskolan
E-post: kulturskolan@harnosand.se
Telefon: 0611-34 85 92