Grundläggande nivå

På kommunal vuxenutbildnings grundläggande nivå har du möjlighet att komplettera och avsluta dina studier på grundskolenivå. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Du har rätt att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Om du vill läsa Svenska som andraspråk behöver du ha ett Godkänt betyg i Svenska för invandrare kurs D eller kan uppvisa motsvarande kunskaper för att ha möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen. I övrigt finns inte några behörighetskrav för att studera på grundläggande nivå. Undervisningen anpassas utifrån dina förkunskaper.

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Jag vill veta mer

Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.